Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Calea Mănăştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca

Facultatea de Agricultură

Conducerea Facultății de Agricultură

Decan

Directori de departament

Membrii Consiliului Facultății de Agricultură

Cadre didactice

Studenți

Invitați permanenți

Reprezentanții Facultății de Agricultură în Seanatul USAMV

Cadre didactice

Studenți

Președinte:

Prof. dr. Roxana VIDICAN

Membrii:

Prof. dr. Vasile FLORIAN

Prof. dr. Antonia ODAGIU

Prof. dr. Aurel MAXIM

Prof. dr. Ovidiu RANTA

Conf. dr. Rodica VÂRBAN

Șef lucr. dr. Cristina MOLDOVAN

Student Andrei George Ionuţ VARGA

Președinte:

Prof. dr. Roxana VIDICAN

Membrii:

Conf. dr. Mignon ȘANDOR

Prof. dr. Francisc DULF

Prof. dr. Teodora FLORIAN

Prof. dr. Laura PAULETTE

Șef lucr. dr. Giorgiana CĂTUNESCU

Șef lucr. dr. Vlad STOIAN

Student Alexandra MUREȘAN

Președinte:

Prof. dr. Dan VÂRBAN

Membrii:

Prof. dr. Sorin VÂTCĂ

Șef lucr. dr. Petru BURDUHOS

Șef lucr. dr. Cristian MĂLINAS

Șef lucr. dr. Paula Ioana MORARU

Șef lucr. dr. Adriana MOREA

Asist. dr. Constantin TOADER

Student Georgiana AVORNICIȚI

Președinte:

Prof. dr. Roxana VIDICAN

Membrii:

Prof. dr. Vasile FLORIAN

Prof. dr. Sorin STĂNILĂ

Conf. dr. Ioan Valentin PETRESCU-MAG

Conf. dr. Tania MIHĂIESCU

Conf. dr. Rodica VÂRBAN

Șef lucr. dr. Adriana MOREA

Student Răzvan IANCĂU

2023

Hotărâre – 06.03.2023

2022

Hotărâre – 24.10.2022

Hotărâre – 29.09.2022

Hotărâre – 21.03.2022

Hotărâre – 09.03.2022

Hotărâre – 09.03.2022

Hotărâre – 14.02.2022 II

Hotărâre – 14.02.2022 I

Hotărâre – 10.01.2022

2021

Hotărâre – 08.12.2021

Hotărâre – 12.11.2021

Hotărâre – 20.10.2021

Hotărâre – 29.09.2021

Hotărâre – 14.06.2021

Hotărâre – 13.05.2021

Hotărâre – 19.03.2021

Hotărâre – 18.02.2021

Hotărâre – 25.01.2021

2020

Hotărâre – 27.11.2020

Hotărâre – 10.11.2020

Hotărâre – 23.10.2020

Hotărâre – 22.09.2020

Hotărâre – 16.09.2020

Hotărâre – 03.09.2020

Hotărâre – 27.07.2020

Hotărâre – 22.07.2020

Hotărâre – 30.06.2020

Hotărâre – 22.05.2020

Hotărâre – 04.05.2020

Hotărâre – 27.04.2020

Hotărâre – 12.03.2020

Hotărâre – 02.03.2020

Hotărâre – 13.02.2020

Hotărâre – 23.01.2020

Hotărâre – 13.01.2020

Hotărâre – 10.01.2020

2019

Hotărâre – 18.12.2019

Hotărâre – 21.11.2019

Hotărâre – 15.10.2019

Hotărâre – 23.09.2019

Hotărâre – 06.09.2019

Hotărâre – 22.07.2019

Hotărâre – 15.07.2019

Hotărâre – 03.06.2019

Hotărâre – 23.09.2019

Hotărâre – 07.05.2019

Hotărâre – 12.04.2019

Hotărâre – 15.03.2019

Hotărâre – 08.03.2019

Hotărâre – 15.02.2019

Hotărâre – 10.01.2019

2018

Hotărâre – 10.12.2018

Hotărâre – 20.11.2018

Hotărâre – 29.10.2018

Hotărâre – 18.10.2018

Hotărâre – 26.09.2018

Hotărâre – 13.09.2018

Hotărâre – 18.08.2018

 

Cadre didactice asociate
anul universitar 2021-2022
Dosar concurs (se depune la secretariatul facultății)
va conține:
  • Cererea candidatului (model)
  • Curriculum Vitae şi lista de lucrări.
  • Copie după diploma de licenţă, masterat, atestat privind absolvirea modulului pedagogic, doctorat (unde este cazul) şi după foile matricole.
  • Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea standardelor corespunzătoare postului pe care urmează să-l suplinească, conform RU 37.

 

După validarea candidațiilor dosarul care se depune la Resurse Umane va conține documente conform informațiilor de la adresa https://www.usamvcluj.ro/universitatea/documente-publice/dosar-cadre-didactice-asociate/

 

Calendar selectare cadre didactice asociate

Posturile vacante și pozițiile din cadrul acestora ce urmează a fi suplinite de cadre didactice asociate

Data interviului: 09 septembrie 2021, ora 10.00

Linkuri de desfășurare a interviului: Dep.1 Științe tehnice și științele solului; Dep. 2 Cultura plantelor; Dep. 3 Ingineria și protecția mediului

Lista cadrelor didactice asociate aprobată de Consiliul facultații

Sari la conținut