Agricultură Organică

AO

Coordonator program

Agricultura organică (ecologică) nu este un miracol, ci o creaţie a agricultorilor iubitori de natură, ca o alternativă la agricultura intensivă, de tip industrial, bazată pe metode şi mijloace de producţie eficiente, în special, din punct de vedere economic. Rolul sistemului de agricultură organică este de a produce hrană mai curată, mai potrivită metabolismului uman, în deplină corelaţie cu conservarea şi dezvoltarea mediului. Unul dintre principalele scopuri ale agriculturii ecologice este producerea de produse agroalimentare proaspete şi autentice, care să respecte factorii naturali şi de mediu. În perioda de producţie la fermă se interzice utilizarea organismelor modificate genetic (OMG-uri şi derivatele acestora) a fertilizanţilor şi pesticidelor de sinteză, a stimulatorilor şi regulatorilor de creştere, hormonilor, antibioticelor etc.

Planul de învăţământ al masterului Agricultură organică, conceput pe credite transferabile este structurat pe 2 ani cuprinde un număr de 16 discipline obligatorii3 discipline opţionale, însumând 120 de credite.

Absolvenţii acestui master vor fii specializaţi prin informaţii şi cunoştiinţe de strictă specialitate în conversia unităţilor (culturi şi animale) pentru practicarea agriculturii organice; elemente de noutate tehnologică în utilizarea nutrienţilor şi a mecanismelor de nutriţie utilizate prin descompunerea materiilor organice naturale în obţinerea de produse agricole organice precum şi de furaje naturale în alimentaţia animelelor destinate aceluiaşi scop

Admitere

Inscrie-te acum!

Sari la conținut