Descoperă programele de studiu disponibile

Descoperă ce are Facultatea de Agricultură de oferit și aplică pentru unul din programele de studiu disponibilie !

Istoria Facultății de Agricultură

Din 1869totdeauna

Facultatea de Agricultură a fost fondată în octombrie 1869, activitatea şi istoricul acesteia aflându-se la baza dezvoltării ulterioare a instituţiei cu toate structurile componente.

Cuvântul decanului

Facultatea de Agricultură din Cluj-Napoca a fost înfiinţată în anul 1869, activitatea şi istoricul acesteia aflându-se la baza dezvoltării ulterioare a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, a cărei parte integrantă este astăzi, având o bogată experienţă didactică şi de cercetare.

Misiunea Facultății de Agricultură este excelența în procesul de învățământ și cercetare, cuprinzând programe de studii acreditate pe domeniile Agronomie, Biologie și Ingineria Mediului, respectiv de formare a specialiştilor pentru unele dintre cele mai complexe domenii ale economiei naţionale și europene. Menținerea unor standarde ridicate în formarea cadrelor didactice și în pregătirea oferită studenților, cu scopul dezvoltării profesionale și personale a acestora, este continuu în atenția noastră.

În cadrul Facultăţii de Agricultură funcţionează cinci programe de studii de licenţă: Agricultură, Montanologie, Exploatarea Mașinilor și Instalațiilor pentru Agricultura și Industrie Alimentară, Biologie și Ingineria Mediului. Studenţii au posibilitatea să îşi continue pregătirea profesională în domeniu prin opt programe de studiu masterale: Agricultură organică; Dezvoltare rurală; Managementul resurselor naturale şi agroturistice; Agricultură, schimbări climatice și siguranță alimentară; Protecție și expertizare fitosanitară; Sisteme tehnice pentru producție și procesare în agricultură; Biologie aplicată și Protecția sistemelor naturale și antropice. Absolvenții pasionați de cercetare ȋn domeniul agricol se pot perfecționa în cadrul studiilor doctorale în domeniul Agronomie.

Din punct de vedere administrativ, Facultatea de Agricultură este organizată în trei departamente: Departamentul I de Științe Tehnice și Științele Solului, Departamentul II de Cultura Plantelor şi Departamentul III de Ingineria și Protecția Mediului.

Prestigiul profesional al cadrelor didactice din cadrul Facultății de Agricultură, a căror preocupare pentru calitatea actului didactic se îmbina în mod armonios cu activitatea de cercetare, a condus la consolidarea poziţiei facultăţii ca pol de excelență în cercetare și educație.

Calitatea pregătirii studenților, masteranzilor și a doctoranzilor este obiectivul nostru, al tuturor celor care ne desfăşurăm activitatea în Facultatea de Agricultură. Abordăm pregătirea viitorilor absolvenți în direcţia formării de specialişti pregătiţi cerinţelor actuale de pe piața muncii, atât pentru producție, cât şi pentru cercetare şi servicii. Priorităţile noastre sunt creșterea performanțelor, a vizibilității și prestigiului didactic, consolidarea relațiilor facultății cu mediul economic și crearea unor mecanisme pentru transfer tehnologic și științific, dar şi participarea activă la dezvoltarea Spaţiului European al învatamantului superior.

 

Decan, Prof. dr. Teodor RUSU

Pentru studenți

Toate informațiile de care ai nevoie într-un singur loc

Găsește toate informațiile de care ai nevoie ca și student al Facultății de Agricultură dând click pe butonul de mai jos.

Anunțuri Studenți

INVITAȚIE DE PARTICIPARE (SERVICII DE CONSULTANȚĂ – SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI) – Consultanți individuali – SUPRAVEGHETORI –

Facultatea de Agricultură, invită consultanți eligibili (”Consultanți”) să-și exprime interesul de a participa la competiție în vederea prestării Serviciilor,... read more

Tabere studențești

REPARTIZAREA LOCURILOR PENTRU TABERELE DE IARNA Adresă tabere studențești de vară 2024 incluzând calendarul de organizare al acestora Metodologia privind... read more

Burse Sem II 2020-2021

Burse Semestrul II Anul Universitar 2020-2021 Licentă Burse Semestrul II Anul universitar 2020-2021 Master read more

Examen Licență și Disertație

În atenția studențiilor din anii terminali. S-a deschis platfoma de înscriere la Examenele de Licență si Disetație Temenele limită... read more

Concurs pentru studenţi

Ministerul Educaţiei şi Cercetării informează că Ministerul Afacerilor Externe (MAE) lansează un concurs public pentru studenţi cu... read more

Workshop: Modele agricole sustemabile

Vă așteptam în 04 octombrie 2021 la workshopul cu tema: “Modele agricole sustenabile (bune practici pentru... read more

ANF organizează cursuri de instruiere și certificare

pentru utilizator profesionist de produse fitosanitare, distribuitor de produse fitosanitare, consilier în gestionarea și... read more

Evenimente