Prof. dr. Mignon ȘANDOR

Prof. dr. Mignon ȘANDOR

Prodecan cercetare, dezvoltare, inovare

Curriculum vitae [email protected] Domeniu de activitate: Didactic și cercetare Domenii de competență: Ecologie, Biologia solului, Agroecologie, Protecția mediului Discipline predate: Ecologie generală, Biologia solului, Fiziologie animală Program consultații: Pe durata activităților didactice în fiecare zi de Vineri între orele 14-16 Manuale publicate: -    Şandor Mignon, A. Maxim, 2008, Ecologie-Lucrări practice, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca, pg. 77 -    Sandor Mignon Severus, 2017, Biologia solului: Note de curs, Editura AcademicPres, ISBN 978- 973-744-599-5 pg. 161 Cărți științifice publicate: -     Sandor Mignon, 2023, Biodiversitatea și fertilitatea solurilor, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca, pg. 115 -      Sandor Mignon, Alexandra Bălan, Traian Brad, Rahela Carpa, Mirela Cîmpean, Diana E. Dumitraş, Maria C. Maior, Claudia Pavelescu, Andrei Stoie, 2012, Ecologie aplicată: metode şi principii, Ed. Digital Data, Cluj-Napoca, pg. 216, ISBN 978-973-7768-74-2 Proiecte de cercetare coordonate: -     2016 - 2019 director al grantului de cercetare ERANET- BIODIVERSA cu titlul Ecosystem services driven by the diversity of soil biota – understanding and management in agriculture, finanțat de UEFISCDI și UE -     2019 -  2021 director al  grantului de  cercetare ERANET- BIODIVERSA cu  titlul  Scenarios for providing multiple ecosystem services and biodiversity in viticultural landscapes, finanțat de UEFISCDI și UE -     2021 - 2026 grant de cercetare H2020 cu titlul Pathways for transitions to sustainability in livestock husbandry and food systems— PATHWAYS, finanțat de UE Conducător teze de doctorat: DA din anul: 2023 Teme de lucrări de licență/disertație: -     Evaluarea potentialului de mineralizare a azotului in soluri degradate -     Rolul comunității edafice în descompunerea materiei organice -     Monitorizarea biodiversității în solurile agricole -     Evaluarea sustenabilității sistemelor agricole   Alte informații: -   membru în Consiliul Facultății de Agricultură în perioada 2012-2016 -   membru în Consiliul Facultății de Agricultură în perioada 2020 -prezent -   Prodecan cercetare, dezvoltare, inovare în perioada 2020 - prezent