Ingineria Mediului

*****

Coordonator program

Pregătirea studenților în domeniul ingineriei mediului, beneficiază de condiții de studiu moderne și facilități de practică menite să asigure competențele profesionale necesare viitorilor specialiști. Perspectivele de construire a unei cariere a celor care aleg să urmeze această specializare sunt foarte generoase și includ ocupații desfășurate în instituții private și publice, cele mai reprezentative fiind: Departamentele de protecția mediului din cadrul întreprinderilor naționale și companiilor multinaționale; Garda de mediu; Agențiile Locale și Regionale de Protecția Mediului, Institutele de cercetare – dezvoltare în protecția mediului; Inspectoratele pentru situații de urgență; Compania „Apele Române”; Învățământul preuniversitar și universitar; Administrații ale rezervațiilor biosferei, parcurilor naționale, parcurilor naturale și ariilor protejate, ONG-uri de mediu.

Îndrumători de an

Admitere

Inscrie-te acum!