Șef lucr. dr. Petru BURDUHOS

Șef lucr. dr. Petru BURDUHOS

Director adjunct

Curriculum vitae Șef. lucr. Dr. BURDUHOS PETRU DANIEL [email protected] Domeniu de activitate: Didactic și cercetare Domenii de competență: Protecția plantelor, Silvicultură, Ingineria și protecția mediului. Discipline predate: Fitopatologie generală, Management ecologic, Gestiunea ecosistemelor silvice, Bune condiţii agricole şi de mediu (GAEC), Tehnologii pentru protecția mediului, Cinegetică și piscicultură. Program consultații: Pe durata activităților didactice în fiecare zi de Marți între orele 14-16 Manuale publicate: -     Burduhos Petru, 2021, Management ecologic, Ed. BIOFLUX, Cluj-Napoca, e-ISBN 978-606-9736- 11-1 – Manual didactic. -     Safirescu O. C., Burduhos P., 2017 Ingineria apelor subterane. Bioflux, Cluj-Napoca. ISBN 978- 606-8887-05-0– Manual didactic. -     Iederan C., Burduhos Petru Daniel, 2015, Organizarea și sistematizarea teritoriului, Editura Bioflux Cluj - Napoca, Romania, ISBN 978-606-8191-85-0 – îndrumător de lucrări practice.   Cărți științifice publicate: Proiecte de cercetare coordonate: Conducător teze de doctorat: NU din anul: Teze de doctorat finalizate: Teme de lucrări de licență/disertație: -     Eficienţa gestionării resurselor silvice în Parcul Naţional Munţii Rodnei, -     Abordarea comparativă a implementării sistemului de management ecologic în diverse ţării ale Uniunii Europene, -     Implementarea standardelor PAC în fermele agricole din România -      Cele mai bune practici agricole pentru reducerea poluarii apei cu produse de protectie a plantelor. -     Standarde privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor Alte informații: