*****

Coordonator program

Programul de studiu Agricultură funcţionează în cadrul Facultăţii de Agricultură a USAMV Cluj-Napoca, având ca misiune principală formarea de specialişti (ingineri) pentru exploataţiile agricole, care pot realiza activităţi de creştere a potenţialului de producţie agricolă a zonei şi de valorificare complementară şi a altor resurse existente.

Planul de învățământ al programului de studiu Agricultură, conceput pe credite transferabile este structurat pe 4 ani cuprinde un număr de 53 discipline obligatorii12 discipline opţionale şi 20 discipline facultative însumând 240 de credite. Formarea abilităţilor practice se realizează prin efectuarea practicii în câmpurile experimentale ale disciplinelor Facultăţii de Agricultură, în staţiunile didactice şi experimentale (Staţiunea Didactică Cojocna, Institutul de Cercetări Agricole a Transilvaniei Turda, Staţiunea de cercetări horticole etc.), precum şi prin vizite şi excursii de studii sau parteneri de practică – persoane juridice.

Programul de studiu este centrat pe rezultatele învăţării şi asigură pregătirea studenţilor pentru mai multe calificări conform C.O.R, după cum urmează: Inginer producţie; Consilier inginer agronom; Inginer de cercetare în pedologie-agrochimie; Referent de specialitate pedolog; Consilier pedolog; Inginer ecolog; Consilier statistician; Expert/ inspector vamal; Inspector pentru controlul calității materialului biologic de înmulţire a plantelor cultivate; Consiler de specialitate pentru agențiile de plăți; Consultant de specialitate; Manager de fermă agro-turistică; Inginer de cercetare în protecţia plantelor şi protecţia mediului; Şef staţie (unitate) de exploatare şi întreţinere a utilajelor pentru agricultură; Şef staţie uscare condiţionare cereale, legume şi fructe; Inginer pentru procesarea plantelor aromatice şi medicinale; Referent de specialitate în artizanat, tradiţii şi meşteşuguri.

Îndrumători de an

Admitere

Inscrie-te acum!