Sisteme tehnice pentru producție și procesare în agricultură

STPPA

Coordonator program

Sisteme tehnice pentru producție și procesare în agricultura (STPPA) face parte din categoria programelor masterale profesionale.

Misiunea programul de masterat STPPA este formarea de specialiști în domeniul optimizării tehnologiilor specifice producției agricole şi a procesării produselor agricole care vor fi capabili să conceapă și să utilizeze în mod eficient soluții tehnice specifice sistemelor de agricultură durabilă și în domeniul procesării primare a producției agricole. Programul de studii STPPA promovează utilizarea eficientă a tehnologiilor moderne în vederea respectării principiilor și normelor agriculturii durabile, printr-o abordare care să îmbine relația optimă între exigențele economice specifice agriculturii și asigurarea protecției mediului.

Studenții masteranzi au oportunitatea de a studia discipline legate de sisteme informatice pentru digitalizarea producției agricole și a procesării produselor, cunoașterea a echipamentelor IT și a aplicații software pentru agricultură, exploatarea rațională a sistemelor tehnice din agricultură și procesarea produselor agricole, exploatarea corespunzătoare a echipamentelor pentru reconstrucție ecologică, cunoașterea aprofundată a instalațiilor și echipamentelor avansate pentru procesarea produselor agricole, cunoașterea metodelor și a tehnicilor de optimizare a consumurilor energetice, inițierea și elaborarea proiectelor de dezvoltare în agricultură și procesare a produselor agricole.

Competențele dobândite de absolvenții programului de masterat STPPA  le vor permite să găsească practicile tehnologice și soluțiile tehnice și digitale optime pentru a rezolva problemele specifice producției agricole și procesării pentru creșterea eficienței productivității în condiții de sustenabilitate și economie circulară. De asemenea, le vor facilita ocuparea unor posturi calificate pe piața muncii atât ca și antreprenori cât și ca și experți sau consultanți din domeniu.

Îndrumători de an

Admitere

Inscrie-te acum!