Prof. dr. Roxana VIDICAN

Prof. dr. Roxana VIDICAN

Director departament II

Curriculum vitae [email protected] Domeniu de activitate: Didactic și cercetare Domenii de competență: Microbiologie, Microbiologie generală, Ecologie microbiană, Management de proiecte. Discipline predate: Microbiologie, Microbiologie generală, Elemente de ecologie microbiană, Redactarea și comunicarea științifică și profesională. Program consultații: Pe durata activităților didactice în fiecare zi de Marți între orele 16-18 Manuale publicate:
 • 2021, Culturi furajere : îndrumător de lucrări practice, Anca Pleşa, Roxana Vidican. Ed. AcademicPres, ISBN 978-973-744-913-9
 • 2018, Microbiologie Generală - Îndrumător De Lucrări Practice, Vidican Roxana, Stoian Vlad, Ed. AcademicPres, E-ISBN 978-973-744-668-8
 • 2017, Caiet practica Biologie, Vidican Roxana, Toader Constantin, Varban Dan, Morea Adriana, Ed. AcademicPres Cj, ISBN 978-973-744-617-6
 • 2017, Elemente de Biologie și Microbiologie – Curs, Vidican Roxana, Ed. Academicpres, Cluj-Napoca, E-ISBN 978-973-744-641-1
 • 2016, Microbiologie : îndrumător de lucrări practice : specializarea Montanologie, Vidican Roxana, Stoian Vlad, Ed Academicpres, ISBN 978-973-744-564-3
 • 2016, Elemente de Biologie și Microbiologie : îndrumător de lucrări practice, Vidican Roxana, Stoian Vlad, Ed Academicpres, ISBN 978-973-744-556-8
 • 2016, Microbiologie : îndrumător de lucrări practice : specializarea Agricultură, Vidican Roxana, Stoian Vlad, Ed Academicpres, ISBN 978-973-744-565-0
 • 2015, Microbiologie, Îndrumator De Lucrari Practice, Vidican Roxana, Stoian Vlad, Ed. Academicpres, ISBN 978-973-744-425-7
 • 2014, Microbiologie 1, Roxana Vidican,Ed. Academic Pres, ISBN 978-973-744-413-4 /General 978-973-744-411-0 /De Volum
 • 2014, Elemente De Biologie Si Microbiologie, Roxana Vidican, Ed. Academic Pres, ISBN 987-973-744-410-3
 • 2014, Elemente De Biologie Si Microbiologie – Îndrumător De Lucrări Practice, Roxana Vidican, Vlad Stoian, Ed. Risoprint, ISBN 978-973-53-1332-6
 • 2013, Microbiologie, Îndrumator De Lucrari Practice, Vlad Stoian, Roxana Vidican, Ed. Risoprint, ISBN 978-973-53-1082-0
 • 2007, Microbiologie, Roxana Vidican,Ed. Risoprint, ISBN 978-973-751-469-1
 • 2005, Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere - Ghid practic, Rotar Ioan, Vidican Roxana, Sima Nicusor - Ed. Risoprint Cluj Napoca, Cod ISBN 973-656-828-8;
 • 2003, Practicum de praticultură, Rotar Ioan, Vidican Roxana, Sima Nicuşor, Editura Poliam, ISBN 973-99930-1-x
 • 2003, Cultura pajiştilor, Roxana Vidican, Rotar Ioan, Editura Poliam, ISBN 973- 99930-0-1
Cărți științifice publicate:
 • 2023, Sisteme de analiză a datelor în studiul micorizelor, Vlad Stoian, Roxana Vidican, Ed. AcademicPres, ISBN 978-630-309-009-2
 • 2022, Elemente tehnologice la grau, porumb, floarea-soarelui si rapita, Moldovan, Cristina, Roxana Vidican, Anamaria Malinas, Ed. AcademicPres, ISBN 978-973-744-950-4
 • 2020, Site investigation and field analysis, Vidican R, Mihaiescu T, Plesa A, Crisan I, Popescu M, Trif G, Stetcu A, Buta M, Marian O, Ed. Bioflux, ISBN 978-606-8887-86
 • 2019, Aplicarea fertilizanților - ghid practic, Mihai Rusu, Roxana Vidican, Ed Academicpres, ISBN 978-973-744-732-6
 • 2019, O viziune asupra viitorului fertilizatorilor chimici în contextul modelului de agricultură sustenabilă, Roxana Vidican, în Concepte și Instrumente operaționale, Ed. Marius Stoian și Mihai Aniței, Ed Club Romania, ISBN 978-606-94561-4-9
 • 2018, Aplicarea fertilizanților- ghid practic, Roxana Vidican (coord), Mihai Rusu – Ed. Colorama, ISBN 978-606-8778-43-3
 • 2017, Fertilization and Pesticides as Elements of Pressure on Microbial Communities, Vidican Roxana, Vlad Stoian, Mignon Șandor, în Resilient Society Multidisciplinary contributions from economic, law, policy, engineering, agricultural and life sciences fields, Eds - Alexandru Ozunu, Ioan Alin Nistor, Dacinia Crina Petrescu, Philippe Burny, Ruxandra Mălina Petrescu-Mag, ISBN 978-606-8887-08-1 / ISBN 978-2-87016-148-7.
 • 2017, 4 reguli de aplicare corecta a fertilizantilor, Vidican Roxana, Mihai Rusu, Ranta Ovidiu, 2017, Ed AcademicPres, ISBN 78-606-8778-28-0.
 • 2015, Agricultura Ecologică: Certificarea Terenurilor Și Plățile Compensatorii, Sorin Liviu Ștefănescu (Coordonator), Karl Michael Ortner, Monica Dumitrașcu, Mihaela Lungu, Hubert Janetschek, Liviu Alexandru Mărghitaș, Roxana Vidican, Mark Redman; Ed. Estfalia ISBN: 978-606-8284-90-3
 • 2015, Bazele Agronomice Ale Fertilizarii Plantelor, Vidican Roxana, Rusu Mihai, Ed AcademicPres, Cluj-Napoca, Romania, Isbn 978-973-744-503-2
 • 2013, Manualul Aplicării Fertilizanților, Roxana Vidican (Coord.), Mihai Rusu, Ioan Rotar, Marilena Mărghitaş, Ed Risoprint, ISBN 978-973-53-1178-0
 • 2011, Dicționar de pratologie, Dumitrescu Nicolae, Iacob Teodor, Vîntu Vasile, Samuil Costel, Ioan Rotar, Moisuc Alexandru, Neculai Dragomir, Roxana Vidican, Motca Gheorghe,Ionescu Ioanin, Ed. Ion IONESCU DE LA Brad, ISBN 978-973-147-088-7
 • 2006, Manualul sistemelor de producţie ecologică,Carlier L., Rotar I., Vidican Roxana, Razec I., Ed. Risoprint, ISBN 973-158-1, 978- 973-751-158-4
Proiecte de cercetare coordonate:
 • Studiul comparativ al diferitelor plante leguminoase și testarea lor în condițiile de la Jucu, Contract de cercetare și consultanță
 • 2020, Testarea unor sortimente de fertilizanți. Contract de cercetare și consultanță nr 26125/17.12.2020
 • 2019-2023, SPIRE – Smart Post-Industrial Regenerative Ecosystem. Proiectul este finanțat în cadrul celui de al patrulea apel al inițiativei UIA-138, Comisia Uniunii Europene
 • 2019-2020, Studiul comparativ al diferitelor varietăți de soia în condițiile eco-pedologice din Cojocna, Contract de cercetare și consultanță Fundația AIDER (Agricultură Integrată Durabilă Economic Rentabilă)
 • 2019-2020, Cercetări privind utilizarea optimă a azotului din uree prin aplicarea de noi formule, Contract de cercetare și consultanță – Rhodia Operations (Solvay), Franța
 • 2019, Desfășurarea unor activități de cercetare-dezvoltare, respectiv in derularea unor acțiuni./programe specifice in scopul încurajării transferului de cunoștințe și a inovării in agricultură, silvicultură și zonele rurale, în vederea gestionării și a dezvoltării locale durabile prin înființarea unui ,,Centru de pregătire multifuncțională pentru valorificarea potențialului agricol și turistic al zonei", Contract de cercetare științifică și consultanță 1074/22.01.2019
 • 2017-2018, Cercetări privind utilizarea optimă a azotului din uree prin aplicarea de noi formule, Contract de cercetare și consultanță – Rhodia Operations (Solvay), Franța
 • 2017, Studiul influenței fertilizanților minerali asupra însușirilor de productivitate ale culturilor agricole și pajiștilor, asupra însușirilor fizice, chimice și de troficitate ale solurilor, în condițiile prezervării mediului înconjurător din zona Câmpiei Transilvaniei. Contract de cercetare științifică și consultanță 2362/26.02.2014
 • 2016, Definirea și dezvoltarea conceptului 4 C de management al fertilizanților conform principiului general: nutriția sustenabila a plantelor după criterii economice, ecologice și sociale, Contract de cercetare și consultanță, 2488/22.02.2016
 • 2014-2015, Înființarea și sprijinirea Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurale, C511/2/1/S/08/00/03/S2
 • 2014-2015, Pași strategici spre piața muncii locale, naționale și transnaționale, Proiect POSDRU/161/2.1/G/132491
 • 2013, Cercetări privind influența fertilizării cu minerale zeolitice și uree în condițiile ecopedologice de la SCDA Turda, Cec de Inovare
 • 2011 - 2014, MAKIS II, Proiect Banca Mondiala
 • 2008-2011, Continuă să te califici, USAMV Cluj- Napoca, POS DRU 2.3
 • 2009-2011, O nouă calificare, o noua șansă!, Proiect POS DRU /24/2.3/G/13663
 • 2006-2008, Componenta 3 – Modernizarea Sistemului de Informare și Cunoaștere în Agricultură – MAKIS, Proiect Banca Mondiala
 • 2006-2008, Cercetări privind influența biopreparatelor asupra bacteriilor fixatoare de azot cultivate « in vitro » la trifoi și lucernă – director de grant, Proiect CNCSIS nr. 870/2006
 • 2005-2006, Centru de Pregătire profesională a adulților prin cursuri de calificare/recalificare și specializare/perfecționare în vederea armonizării cu legislația Uniunii Europene in domeniu, Proiect PHARE
 • 2003-2004, Centru de Pregătire Multifuncțională pentru Dezvoltare Rurală, Proiect PHARE
Conducător teze de doctorat: DA  din anul: 2009 Teze de doctorat finalizate:
 • 2022, Victoria-Carmen Pop-Moldovan (căs. Rusu), Cercetări privind influența inputurilor cu rol biostimulator asupra dinamicii micoriziene la cultura porumbului
 • 2022, Larisa Nicoleta Corcoz, Cercetări privind mecanismul de colonizare micorizian indus de fertilizarea diferențiată în ecosistemul praticol
 • 2020, Ioana Crișan, Studiul dinamicii și efectelor micorizelor arbusculare la plante ornamentale în condițiile din Cluj
 • 2018, Onica Bogdan-Mihai, Efecte ale fertilizării solului asupra structurii comunității microbiologice, proceselor mediate de aceasta și calității tehnologice și nutriționale a recoltei
 • 2016, Sandor Valentina-Ancuța, Evaluarea impactului comunității biologice edafice asupra proceselor biochimice din sol la plantele energetice
 • 2015, Sfechiș Susana, Cercetări privind influența zeolitului asupra elementelor de productivitate și a activității microbiologice la orzoaică, soia și porumb la SCDA Turda
 • 2015, Niste Monica, Cercetări privind cultivarea in vitro și reacția la factorii de stres a bacteriilor din genul Rhizobium și Sinorhizobium
 • 2015, Ghiocel Claudiu-Dan, Studiul capacității de fixare a azotului atmosferic în ecosistemele de pajiști temporare
 • 2015, Zamfira Dincă, Cercetări privind diversitatea genetică a populațiilor de bacterii rizobiale la soia determinată prin metode moleculare și spectroscopice
 • 2013, Zorica Marcela Voșgan, Cercetări microbiologice privind trasabilitatea sol-planta- lapte de capra în condițiile ecopedologice de la Surdești, judetul Maramureș
 • 2012, Ioan Iancu Pintea, Cercetări privind influența nămolurilor de la stațiile de epurare orășenești asupra culturii de lucernă
Teme de lucrări de licență/disertație:
 • Tehnici și procedee de laborator pentru selecția microflorei utile din solurile agricole din Cojocna, Jucu și Turda
 • Sisteme de analiză în mediu controlat a efectului microorganismelor în promovarea creșterii și dezvoltării plantelor
 • Studiu privind activitatea sezonieră a microorganismelor în solurile agricole din Cojocna
 • Cercetări privind rolul microflorei solului din Turda în circuitul elementelor nutritive
 • Cercetări privind mecanismele de acțiune a asociații simbiotice micoriziene la plantele de cultură
 • Cercetări privind fixarea biologică a azotului la culturile de leguminoase în condițiile eco-pedologice din Jucu
 • Studii privind indicatorii microbiologici ai fertilității solului agricol din Jucu
 • Evaluarea echilibrul microbian al agroecosistemelor fertilizate organic în condițiile eco-pedologice din Cojocna
 • Studii privind selecția celor mai performanți indicatori microbiologici în ecosistemele agricole din Turda
 • Cercetări privind dezechilibre la nivelul microflorei solului provocate de tehnologiile agricole convenționale în arealul Jucu.
 • Studii privind potențialul utilizării microorganismelor în procesele de bioremediere a solurilor poluate cu metale grele.
 • Cercetări privind aplicarea de biopreparate microbiene și eficiența utilizării lor în condițiile eco-pedologice din Cojocna
 • Tehnici de cartare și monitorizare a microflorei din agroecosistemele din arealul Jucu.
 • Studii asupra instalării microorganismelor pionier în ecosistemele degradate de prezența metalelor grele.
 • Procedee de modelare și analiză a răspunsului microorganismelor la factorii tehnologici și climatici.
 • Studii de laborator asupra indicatorilor microbiologici ai degradării ecosistemelor acvatice
 • Studii privind impactul inhibitorilor de urează și nitrogenază asupra microorganismelor din sol în condițiile eco-pedologice din Jucu
 • Studii privind capacitatea supresivă și de reziliență a microflorei din solurile agricole din Turda
 • Studii privind reacția pe termen lung a microflorei agroecosistemelor la aplicarea de inputuri diferențiate în condițiile de la Livada
 • Studii privind tiparele de colonizare simbiontă la specii din flora spontană