Prof. dr. Sorin VÂTCǍ

Prof. dr. Sorin VÂTCǍ

Responsabil cu activități sociale și cu studenții

Curriculum vitae [email protected] Domeniu de activitate: Didactic și cercetare Domenii de competență: Fiziologie și fenologie vegetală, Fiziologia nutriției și dezvoltării plantelor, Climatologie, Bioclimatologie, Agrometeorologie, Ecologie urbană Discipline predate: Fiziologia plantelor, Fiziologia nutriției și dezvoltării plantelor, Climatologie, Bioclimatologie, Agrometeorologie și Climatologie, Ecologie urbană Program consultații: Pe durata activităților didactice în fiecare zi de Vineri între orele 9-12 Manuale publicate:
 • 2019, Ecologie urbană, Vâtcă Sorin Daniel, Elena Simina Lakatos, Ed. Școala Ardeleană, Cluj Napoca, ISBN 978-606-797-469-0
 • 2020, Fiziologie vegetală - curs, Vâtcă Sorin Daniel, Ed. AcademicPress, Cluj Napoca, ISBN: 978-973-744-808-8
 • 2020, Fiziologia nutriției și dezvoltării plantelor - curs, Vâtcă Sorin Daniel, Ed. AcademicPress, Cluj Napoca, ISBN: 978-973-744-807-1
 • 2021, Agrometeorologie si Climatologie – curs, Vâtcă Sorin Daniel, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca, e-ISBN 978-973-744-923-8
Cărți științifice publicate:
 • 2003, Combaterea bolilor şi dăunătorilor la produsele depozitate în agricultura ecologică, Gâdea Ştefania, Carmen Puia, Monica Porca, Avram Fiţiu, Sorin Vâtcă, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, Colecţia Agraria, ISBN 973-656-571-8
 • 2003, Tehnologii în agricultura ecologică cartof-sfecla pentru zahăr, Morar Gavril, Avram Fiţiu, Solovăstru Cernea, Sorin Vâtcă, Mircea Oltean, Camelia Sîrbu, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, Colecţia Agraria ISBN:973-656-551-3
 • 2020, Bioclimatologie și fenologie vegetală, Vâtcă Sorin Daniel, Ed. AcademicPress, Cluj Napoca, ISBN: 978-973-744-809-5
 • 2021, Ecofiziologia cerealelor, Vâtcă Sorin Daniel, Valentina Ancuta Stoian, Ed. AcademicPress, Cluj Napoca, ISBN: 978-973-744-871-2
Proiecte de cercetare coordonate:
 • 2002, Cercetări privind controlul buruienilor rezistente la triazine în unele culturi agricole din Transilvania valoare finanțată, CNCSIS 417
 • 2003, Cercetări privind biologia și controlul buruienilor rezistente la erbicide în unele culturi agricole din Transilvania, în special a speciei Chenopodium album L, CNCSIS 146
 • 2020, Redefinirea zonelor de favorabilitate agro-climatică pentru porumb și grâul de toamnă spre o agricultură inteligentă adaptată la schimbările climatice în Romania (AGROCLIMRO), UEFISCDI, PN-III-P2-2.1-PED-2019-2310, 292PED
 • 2021, Cercetări în domeniul ecofiziologiei plantelor de cultură și consultanță agro-climatologică în vederea creșterii randamentelor de producție și sustenabilității fermei în contextul schimbărilor climatice, Contract de cercetare si consultanta 1317.
 • 2021, Stimularea rizogenezei prin aplicarea de gibereline și acizi humici la salcia energetică - evaluarea răspunsului fiziologic și a modelului de creștere în scopul îmbunătățirii procentului de prindere la înființarea culturii, Contract Susținerea Cercetării Nr. 21657.
Conducător teze de doctorat: DA  din anul: 2021 Teme de lucrări de licență/disertație: Sudiul procesele fiziologice și fenologia culturilor la diferite plante agro-horticole, Studii de Bioclimatologie, Ecofiziologie și Agrometeorologie