*****

Coordonator program

Motto: Montanologia – cheia cunoașterii muntelui și a folosirii durabile a resurselor naturale și agroturistice.

Studenții specializării de Montanologie vor dobândi competențe profesionale privind elaborarea de tehnologii sustenabile de producție agricolă, managementul integrat al fermelor și pensiunilor agroturistice, gestiunea și alocarea fondurilor, consultanță în agricultură pentru zonele cu relief înalt etc. Viitorul inginer va avea capacitatea să inițieze afaceri de succes în mijlocul naturii, asigurându-și un profit durabil pe baza valorificării uneia sau mai multor posibilității, cum sunt: pajiști semi-naturale, plante medicinale, fructe de pădure, culturi agricole ecologice, creșterea extensivă a animalelor, produse regionale ecologice de origine animală și vegetală, practicarea agroturismului și ecoturismului etc.

Îndrumători de an

Admitere

Inscrie-te acum!