Prof. dr. Ovidiu RANTA

Prof. dr. Ovidiu RANTA

Director departament I

Curriculum vitae [email protected] Domeniu de activitate: Didactic și cercetare Domenii de competență: Mașini pentru lucrările solului, mașini pentru semănat, mașini pentru tratamente fitosanitare, mașini   de recoltat, tractoare agricole, instalații de depoluare Discipline predate: Mașini agricole 1 și 2, Baza energetică pentru agricultură, Automatizarea proceselor tehnologice, Termodinamică tehnică, testarea și diagnosticarea mașinilor și utilajelor, Utilaje și siteme de transport, Echipamente și tehnilogii inovative, Optimizarea consumurilor energetice, Elemente de automatizare a proceselor din ingineria mediului, Mașini moderne de tratamente fitosanitare, Agregate și utilaje specifice lucrărilor în agricultura organică, Mașini și echipamente pentru silvicultură, Mecanizarea lucrărilor forestiere, Conducerea tractorului ID. Program consultații: Pe durata activităților didactice în fiecare zi de Marți între orele 14-16 Manuale publicate:
 1. Drocaş, I., Mihaiu, I., Ranta, O., Molnar, A., Reglarea maşinilor agricole de lucrat solul, semănat, plantat, fertilizat şi protecţia plantelor, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca, 1999,170 pag. ISBN 973-9464-05X
 2. Stǎnilǎ, S., Roş, V., Mihaiu I., Ranta, O. Tehnici şi tehnologii de mecanizare a lucrǎrilor în sistem de conservare a solului, Ed. Alma Mater, Cluj-Napoca, 2003,175 pag. ISBN 973-8397-03-0
 3. Mihaiu, I., Drocaş, I., Ranta, O., Molnar, A. Reglarea maşinilor agricole, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2004, 317 pag. ISBN 973-656-560-2
 4. Ranta, O., Conducere tractoare, 2021 Curs, AcademicPres Cluj-Napoca, 151 pag ISBN 978-973-744-885-9 Rusu M., Roxana Vidican,
 5. Ranta Ovidiu, Reguli de aplicare corectă a fertilizanților, Editura Colorama, Cluj-Napoca, 2017, 165 pag ISBN978-606-8778-28-0
 6. Ranta O. Ovidiu Marian, Valentin Crișan, Alexandru Ghețe, 2021, Bază energetică pentru agricultură (Îndrumător de lucrări practice) 2021, Editură AcademicPress, Cluj-Napoca 233 pag ISBN 978-973-744-891-0
 7. Ranta O., 2021, Utilaje și sisteme de transport curs, Editură AcademicPress, Cluj-Napoca 228 pag ISBN 978-973-744-888-0
 8. Ranta O, Ovidiu Marian, Valentin Crișan, Alexandru Ghețe, 2021, Curs Baza Eneretica pentru Agricultura, editura Editura AcademicPres 2021 cu e- ISBN: 978-973-744-883-5
 9. MARIAN OVIDIU,RANTA OVIDIU, GHETE ALEXANDRU, EXPLOATAREA UTILAJELOR AGRICOLE VOLUMUL Editura Academic Press, Cluj Napoca, Romania, eISBN 978-630-309-041-2
Cărți științifice publicate:
 1. Ranta O., Mecanizarea semanatului direct, 2021 Editura AcasemicPress, ISBN978-973-744-890-3, 253 pag.
    Proiecte de cercetare coordonate:
 1. Contract TOPPS cu ECPA Bruxelles, 2015-2018.
 2. Train operators to Promote best Practices and Sustainability – TOOPS, 2019.
 3. Train Operators to Promote best Practices and Sustainability (TOPPS – Best Management Practices) cu ECPA Bruxelles prin AIPROM București, 2020.
 4. Cercetări privind mecanizarea tehnologiei de semănat direct și extensia acesteia în România, Director proiect AT, 2001.
 5. Eco-nano-tehnologii și echipamente inteligente pentru cartografierea proprietăților solului și evaluarea în dinamica plantei, în vederea eficientizării producției agricole și protecției mediului (INMA București), 2018.
  Conducător teze de doctorat: DA  din anul: 2021 Teze de doctorat finalizate: NU Teme de lucrări de licență/disertație: Analiza comparativă a indicilor calitativi de lucru la înființarea culturii de grâu, Indici calitativi de lucru la recoltarea furajului, Indici calitativi la lucrarea de semănat porumb, Reducerea poluării la tratamentele fitosanitare applicate în livezi Alte informații: