Dezvoltare Rurală

DR

Coordonator program

Programul de master Dezvoltare rurală se adresează celor care doresc să înţeleagă principiile dezvoltării rurale durabile, ale Politicii Agricole Comune (PAC), precum și ale măsurilor din Programele Naționale Strategice (PNS). Programul are un puternic conţinut aplicativ, adresându-se absolvenţilor de studii superioare din orice domeniu. Vizeaza atingerea obiectivelor individuale de dezvoltare profesională pentru cei care doresc să-și dezvolte o afacere proprie sau să înceapă o carieră managerială în firme din domeniile: dezvoltare rurală, organizaţii publice, organizaţii nonguvernamentale, consultanță agricolă. Actualii beneficiari ai programelor de dezvoltare rurală își pot evalua afacerea şi identifica posibilităţile de creştere şi consolidare a acesteia, pentru o dezvoltare performantă.

Abilitățile dobândite de studenții masterului Dezvoltare rurală sunt:

Aplicarea unor principii și metode de bază în restructurarea spațiului rural românesc, accesarea fondurilor destinate dezvoltării rurale și asigurarea unui echilibru între tendinţa de modernizare şi cerinţa de conservare a valorilor spirituale specifice comunităţilor rurale românești.

Utilizarea instrumentelor adecvate, a metodelor şi proiectelor inovatoare pentru a analiza, evalua şi rezolva problemele legate de dezvoltarea rurală, într-o viziune integrată, multifuncțională.

Expertiză și analiză interdisciplinară de-a lungul dimensiunilor umane şi tehnologice de inovare într-o varietate de domenii, cum ar fi: agricultura, turismul rural, managementul apei, gestionarea dezastrelor, gestionarea resurselor naturale, calitatea vieții și inovarea rurală.

Capacitatea de a adapta sistemul de agricultură aplicat la condițiile concrete pedo-climatice și socio-economice dintr-o anumită zonă, pentru maximizarea producției și calității, fără a afecta, însă, echilibrul natural.

Elaborarea unor politici de management și dezvoltare rurală durabilă, cu atributele cantitative, calitative şi structurale, care să integreze organic domeniile de activitate tradiţionale specifice ruralului cu diversificarea activităţilor nonagricole.

Îndrumători de an

Sari la conținut