Departamente

Structura actuală a facultăţii cuprinde trei departamente:

Ştiinţe tehnice şi Ştiinţele solului

Departamentul coordonează, prin specializările acreditate, programul de masterat Dezvoltare rurală şi doctorat, pe domeniile Pedologie, Agrotehnică şi Agrochimie, asigurând continuitatea pregătirii studenţilor pe domeniile de specializare ale departamentului.

Cultura plantelor

Departamentul Cultura plantelor îmbină în mod armonios preocupări de curriculă didactică cu cercetare ştiinţifică în domeniile botanicii, geneticii şi ameliorării plantelor, tehnologiilor moderne de producţie intensivă la principalele plante de cultură, precum şi producerii furajelor pe păşuni şi fâneţe integrate cu aspecte generale de zootehnie.

Ingineria și protecția mediului

Departamentul Ingineria și protecția mediului coordonează programul de licenţă Ingineria şi protecţia mediului, precum şi programele de masterat Protecţia sistemelor naturale şi antropice, acreditate ARACIS.