Discipline Managementul Resurselor Naturale și Agroturistice

Discipline obligatorii

Nr. Crt. Denumirea disciplinei Cod Fise Discipline Forma de evaluare Total
Credite/an
1 Culturi agricole specifice zonei montane RO | EN   0109010101 Examen 7
2 Sisteme de creștere a animalelor în zona montană RO | EN   0109010102 Examen 7
3 Managementul fertilizării sistemelor agricole montane RO | EN   0109010103 Examen 6
4 Pratoecosisteme montane RO | EN   0109010104 Examen 7
5 Sisteme de folosință a pajiștilor montane RO | EN   0109010105 Examen 6
6 Prelucrarea produselor agricole RO | EN   0109010106 Examen 5
7 Agroturism RO | EN   0109010107 Examen 6
8 Antreprenoriat RO | EN   0109010108 Verificare pe parcurs 6
9 Etică și integritate academică RO | EN   0109010109 Verificare pe parcurs 5

Pachet opțional 1

10 Plante medicinale din flora spontană RO | EN   0109010210 Verificare pe parcurs 5
11 Gastronomie tradițională românească RO | EN   0109010211 Verificare pe parcurs 5

Discipline obligatorii

Nr. Crt. Denumirea disciplinei Fise Discipline Cod Forma de evaluare Total
Credite/an
1 Peisaj și biodiversitate RO | EN   0109020101 Examen 6
2 Nutriție animală RO | EN   0109020102 Examen 7
3 Resurse genetice vegetale și animale din zona montană RO | EN   0109020103 Verificare pe parcurs 6
4 Managementul proiectelor RO | EN   0109020104 Examen 6
5 Sisteme de producție ecologică RO | EN   0109020105 Examen 6
6 Activitate practică în unităţi rurale RO | EN   0109020106 Verificare 10
7 Elaborare dizertaţie RO | EN   0109020107 Verificare 10

Pachet opțional 1

8 Management agroturistic RO | EN   0109020208 Verificare pe parcurs 5
9 Marketingul produselor locale montane RO | EN   0109020209 Verificare pe parcurs 5

Pachet opțional 2

10 Politici agricole specifice zonei montane RO | EN   0109020210 Examen 5
11 Tradiții și conservarea patrimoniului local RO | EN   0109020211 Examen 5
Sari la conținut