Conf. dr. Cristina MOLDOVAN

Conf. dr. Cristina MOLDOVAN

Curriculum vitae [email protected] Domeniu de activitate: Didactic și cercetare Domenii de competență: Fitotehnie, Tehnologii de cultivare a plantelor medicinale; Discipline predate: Fitotehnie 1 și 2, Fitotehnie 3 și 4, Culturi agricole specific zonei montane, Standarde și mărci în agricultura Program consultații: Pe durata activităților didactice în fiecare zi de Marți între orele 12-14. Manuale publicate: -  Todoran Camelia, M. Duda, Cristina Moldovan, 2010, Produse alimentare agricole, Editura Todescu, Cluj-Napoca -  Varban D., S. Muntean, Cristina Moldovan,2012, Fitotehnie, plante tehnice, Ed. Bioflux, Cluj-Napoca - Muntean L.S. , S. Cernea, G. Morar, M. Duda, D. Vârban, S. Muntean, Cristina Moldovan, Fitotehnie, 2014, Ed. Risoprint Cluj-Napoca - Oroian Camelia, Cristina Moldovan, A. Ghețe, 2017, Plante medicinale și aromatice, Editura Bioflux, Cluj-Napoca, - Muntean S., Duda M., Moldovan Cristina, Gheţe A., 2018, Fitotehnie, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca - Moldovan Cristina, 2021, Fitotehnie, Ed. Academic, Pres Cluj-Napoca Cărți științifice publicate: - Moldovan Cristina, Roxana Vidican, Anamaria Mălinaș, 2022, Elemente tehnologice la grâu, porumb, floarea-soarelui și rapiță, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca Proiecte de cercetare coordonate: 2018-2022 Director proiect de cercetare și consultanță nr. 10112/23.05.2018, incheiat cu APPR România 2022-2024 Director proiect de cercetare și consultanță nr. 16456/11.07.20222013, incheiat cu SC Co&Si SRL, Cluj-Napoca Conducător teze de doctorat: NU din anul: - Teze de doctorat finalizate: - Teme de lucrări de licență/disertație: - Cercetări privind identificarea unor genotipuri noi de porumb in contextul schimbarilor climatice - Influenţa unor verigi tehnologice asupra productiei la cereale, leguminoase pentru boabe si  plante tehnice (la alegere) - Studiul fitotehnic (aspecte ecologice, biologice si tehnologice) a unui sortiment de soiuri de: grâu, orz, soia, cartof (la alegere) - Studiul elementelor de productivitate la principalele cereale şi plante tehnice (la alegere) - Tehnologii specifice de cultivare a unor plante de cultura in ferme proprii Alte informații: - Brevet pentru soi de plante, nr. 00331, la soiul Napoca 2, specia Paius inalt - Festuca arundinacea -Olar Mihai, Olar Marius Viorel, Olar Viorica, Morar Gavrila Ambrozie, Duda Matei Marcel, Varban Dan Ioan, Muntean Sorin, Moldovan Cristina, Ciornei Dascal Vasilica - Brevet pentru soi de plante nr. 449/20.12.2016 la soiul „Vlarom” de păiuş înalt (Festuca arundinacea Schreber). Autori: Olar Mihai, Rotar Ioan, Vidican Roxana, Morar Gavril, Duda M. Matei, Vârban Dan, Olar Marius, Mireșan Vioara, Muntean Sorin, Moldovan Cristina