Șef lucr. dr. Adriana MOREA

Adriana MOREA

Responsabil cu asigurarea calității și resursa umană

adriana.morea@usamvcluj.ro Competenţe personale:
  • Zootehnie si nutritie animala
  • Cultura pajiştilor şi plante furajere
  • Plante medicinale
  • Agroturism
  • Fitopatologie
Program consultatii Descarca CV