Șef lucr. dr. Adrian POP

Sef lucr. dr. Adrian POP

Curriculum vitae

[email protected]

Domeniu de activitate: Agrotehnică / lucrările solului, asolamente, combaterea buruienilor, dezvoltare rurală.

Domeniu de competență: Agrotehnică şi herbologie, Tehnică experimentală, Sisteme agricole durabile.

Program consultații: Pe durata activităților didactice în fiecare zi de Miercuri între orele 14-16

Sari la conținut