Șef lucr. dr. Tiberia POP

Sef lucr. Dr. Tiberia Pop

Curriculum vitae [email protected] Domeniu de activitate: Didactic și cercetare Domenii de competență: Agrochimia solului, Macro și microelemente, Îngrășăminte și amendamente, Cartarea agrochimică Discipline predate: Agrochimie 1, Agrochimie 2, Cartare agrochimică, Agrochimie ecologică, Fertilizanți și pesticide, Fertilizanţi bio folosiți în agricultura organică Program consultații: Pe durata activităților didactice în fiecare zi de Marți între orele 12-14 Manuale publicate:
  • 2017, Agrochimie: Lucrări practice (I), Tiberia Ioana Pop, Lavinia Moldovan, EdituraAcademicPress, Cluj-Napoca, 2017.
Cărți științifice publicate:
  • 2015, Valorificarea produselor secundare viti-vinicole, Tiberia Ioana Pop, Nastasia Pop., Editura Academic Press, Cluj-Napoca.
Proiecte de cercetare coordonate:
  • 2023, Măsuri de fertilizare sustenabilă în ferme private şi câmpuri de cercetare investigate în laboratorul de analiză sol-plantă al USAMVCN (AgroSoilChem), USAMV Cluj-Napoca
Teme de lucrări de licență/disertație: Fertilizări diferențiate la specii agricole, horticole și peisagere, agrochimie ecologică,  interacțiunea elementelor nutritive din sol și planta. Alte informații: realizarea de analize agrochimice la sol și planta în cadrul laboratorului LASP