Șef lucr. dr. Ionuț MARIAN

Șef lucr. dr. Ionuț MARIAN

Curriculum vitae

ionut.marian@usamvcluj.ro

Domeniu de activitate: Sport

Domeniu de competență: 

Program consultații: