Prof. dr. Marilena MĂRGHITAȘ

Prof. dr. Marilena MĂRGHITAȘ

[email protected]

Domeniu de activitate: Agrochimie (în special) şi domeniul agronomic (în general), Utilizarea resurselor naturale şi
agrochimice, Ştiinţa solului şi evoluţia agrochimică a solurilor, Chimia solului şi
managementul nutrienţilor şi fertilizanţilor, metodologie agrochimică şi metode de control a
stării de fertilitate a solurilor, Reconstrucţia ecologică a solurilor agricole poluate şi
degradate, Monitoringul agrochimic al calităţii solurilor, Cartarea agrochimică, Dirijarea
fertilităţii solurilor, Agrochimie şi protecţia mediului inconjurător, Agrochimie ecologică,
Fertilizanţi şi pesticide.
Specializare în elaborarea proiectelor de cercetare, dezvoltare, inovare;
Specializări RENAR pentru acreditarea laboratorului de analiză sol-plantă, conform cerinţelor
SR EN ISO/CEI 17025: 2005

Program consultatii

Descarca CV

Sari la conținut