Prof. dr. Vasile FLORIAN

Prof. dr. Vasile FLORIAN

Curriculum vitae[email protected]Domeniu de activitate:
  Didactic și cercetare
Domenii de competență:
  Fitopatologie, Protecția plantelor, protecția integrată a culturilor agricole, practică agricolă.
Discipline predate:
  Fitopatologie generală, Fitopatologie specială, Prognoza și avertizarea patogenilor, Metode de control al patogenilor din agroecosisteme, Controlul bolilor în sistemul de agricultură organică
Program consultații:
  • Pe durata activităților didactice în fiecare zi de
Luni
  • între orele
14-16Manuale publicate:
   • 2021, Fitopatologie specială; Vasile Florian, Carmen Puia, Ed.Bioflux. ISBN978-606-9736-00-5
   • 2021, Fitopatologie 2; FLORIAN Vasile, Bioflux e-ISBN 978-6069736-01-2 (Manual ID)
   • 2018, Fitopatologie (partea generală), Florian Vasile, Ed Bioflux, Cluj-Napoca, ISBN 978-606-8887-25-8
Cărți științifice publicate:
   • 2021, Bolile plantelor tehnice; FLORIAN Vasile, Simina PAȘCA, Vasile ȘANTA, Mădălina ȘERBAN Ed. Bioflux, ISBN 978-606-9736-02-9
   • 2018, BOLILE LUCERNEI şi influenţa acestora asupra recoltei şi calităţii furajulu, FLORIAN Vasile i Ed. Bioflux ISBN 978-606-8887-23-4…
Proiecte de cercetare coordonate:
   • 2007 - Grant de tip BD, Contract nr. BD/41/2007, Studiul influenţei principalelor boli ale lucernei asupra recoltei si calităţii furajului, CNCSIS
   • 2008 - Proiect TD PN II 70/2008 Cod CNCSIS 115, (2008-2009), cu titlul: Studiul influenţei principalelor boli ale lucernei asupra recoltei si calităţii furajului CNCSIS
   • CCC, 26083 / 16.12.2020, cu titlu: Studiul comparativ al unor cultivare de rapiță în vederea stabilirii unor tehnologii optimizate pentru condițiile eco-pedologice din Câmpia Transilvaniei.
   • CCC 3682/27.02.2023 Testarea unui sortiment nou de fertilizanți asupra sănătății plantelor de tomate și producția aferentă a trei doze
Conducător teze de doctorat: DA  din anul: 2021 Teze de doctorat finalizate:
Teme de lucrări de licență/disertație: Controlul bolilor din culturile agricole, testarea eficienței unor fungicide sau tehnologii inovative in controlul bolilor din culturile agricole Alte informații: