Prof. dr. Ioan PĂCURAR

Prof. dr. Ioan PÃCURAR

Curriculum vitae [email protected] Domeniu de activitate: Didactic și cercetare Domenii de competență: Pedologie, Statiuni forestiere, Dezvoltare Rurală, Agricultură Discipline predate: Geologie, Pedologie, Bonitare cadastrală, Stațiuni forestiere, Geologie și Geomorfologie; Program consultații: Pe durata activităților didactice în fiecare zi de Miercuri între orele 12-14 Manuale publicate:
  1. PĂCURAR I. - Pedologie şi staţiuni forestiere, 521 pag., Editura Risoprint, 2006, ISBN : 973-751-222-7, 978-973-751-222-2, Cluj-Napoca;  2. PĂCURAR I. - Pedologie forestieră, 392 pag., Editura AcademicPress, 2005 ISBN: 973-7950-88-7, Cluj-Napoca.
Cărți științifice publicate:   1.DÎRJA M., ALDEA F., BUDIU V., ORTELECAN M., PĂCURAR I- The study of the movement speed and range for the landslide, 2006, Proceedings, ISBN 953-6331-39-X;
  1. PĂCURAR I., M. DÎRJA, D. CLAPA, I.TĂUT, H. VLAŞIN- Managementul durabil si ameliorarea terenurilor degradate din zona colinara a Transilvaniei, 152 pag, Ed. Risoprint 2008, ISBN 978-973-751-878-1
Proiecte de cercetare coordonate:
  1. Proiect Cec de inovare, UEFISCIDI (2017-2018): PN-III-PN2-CI-NR11/2017 – Implementarea unor tehnologii agro-pedo-ameliorative în cultura și producerea de material săditor la afinul de cultură (Vacciunium Corymbosum). Valoare 50000 Ron;
  2. Proiect Cec de Inovare, 1210/9/08.11.2013 (2013-2014) - Implementarea unei tehnologii de cultura a arbustilor fructiferi, pe terenurile slab productive de la S.C. Octat Dragan SRL –Bistrita, in scopul cresterii potentialului economic, ecologic si administrativ. Valoare 50000 Ron
  3. UEFISC Proiect IDEI 1478 (2009-2011) - Conservarea biodiversitatii si studiul proprietatilor si activitatii enzimatice a histosolurilor din Romania in contextul managementului durabil al resurselor de sol, apa si sechestrarii carbonului
  4. Commons INTEREG IVC (2008-2011) -Common land for sustainable management, Valoare 110000 Euro
  5. CNCSIS Cod 192, Tip A, - Studiul şi inventarierea mlaştinilor de turbă din Munţii Apuseni şi posibilităţile lor de exploatare valorificare şi protecţie
  6. CNCSIS Cod 1137, Tip A 2006-2008) - Cercetări privind folosirea durabilă a histosolurilor de la obârşia Mureşului si Oltului,,. Valoare 72.000 Ron
  7. CEEX, Nr. 68/4.10.2006, (2006-2008) - Managementul durabil al gestionării terenurilor degradate din zona colinară a Transilvaniei în contextul integrării în structurile Europene. valoare 1.420.000 lei.
Conducător teze de doctorat: DA Teze de doctorat finalizate: 14 Teme de lucrări de licență/disertație: 1.Influența învelișului pedogenetic asupra creșterii și dezvoltării stațiunilor forestiere foioase; 2.Principalele surse de poluare în zona Dejului și impactul lor asupra învelișului pedogenetic;
  1. Cercetări privind protecția solurilor și a mediului în Parcul Național Munții Rodnei.
Alte informații: Membru în 15 proiecte de cercetare, 310 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate, volume, anale etc.