Șef lucr. dr. Giorgiana CÃTUNESCU

Sef lucr. dr. Giorgiana CÃTUNESCU

Curriculum vitae

[email protected]

Domeniu de activitate: Operaţii unitare, Utilaje în industria alimentară, Exploatarea utilajelor din industria alimentară, Marketing, Contabilitate şi analiză economică, Administrarea financiară a afacerilor în agroturism, Relaţii cu publicul şi prestări servicii, Antreprenoriat, Marketingul produselor locale montane.

Domeniu de competență: Procese, operaţii şi utilaje pentru industria alimentară; microbiologie; biotehnologii agro-alimentare, evaluarea riscurilor produselor alimentare, managementul calităţii produselor agro-alimentare; metode de conservare a produselor agro-alimentare; marketingul produselor agro-alimentare; economia produselor agro-alimentare.

Program consultații:

Sari la conținut