Șef lucr. dr. Călin TOPAN

Sef lucr. dr. Călin TOPAN

Curriculum vitae [email protected] Domeniu de activitate: Didactic și cercetare Domenii de competență: Mecanizare/ Baza energetică, Masini horticole, Conditionare, Depozitare. Discipline predate: Maşini şi instalaţii pentru condiţionarea şi păstrarea produselor agricole, Baza energetică si masini horticole1/2, Masini utilaje si instalatii, Maşini şi instalaţii folosite în industria vinului ,Conducerea tractorului.   Program consultații: Pe durata activităților didactice în fiecare zi de Luni între orele 14-16 Manuale publicate:  
  • Mașini și echipamente pentru silvicultură Alexandru Naghiu, Mihai C. Nicolescu, Liviu Holonec, Călin Gh. Topan, 2018, , Ed. Risoprint, Cluj Napoca
  • Baza energetică și mașini horticole, vol.1 Livia Naghiu, Calin Gh. Topan, Adrian Molnar Irimie, 2014,.
  • Baza energetică și mașini horticole, vol.2 Livia Naghiu, Calin Gh. Topan, Adrian Molnar Irimie, 2017,. Ed. Risoprint, Cluj Napoca
  • Maşini şi instalaţii pentru condiţionarea şi păstrarea produselor agricole Calin Gh. Topan, 2014, -, Ed. Risoprint, Cluj Napoca
  • Mecanizarea lucrarilor in spatiile verzi Livia Naghiu, Calin Gh. Topan, Sonia Oprisa Bors, 2013, , Ed. Risoprint, Cluj Napoca
  Cărți științifice publicate:   Proiecte de cercetare coordonate:
  • anul, titlul, oraganizatie finantatoare
Conducător teze de doctorat: NU  din anul: Teze de doctorat finalizate:
  • anul, doctorand, titlul tezei de doctorat
Teme de lucrări de licență/disertație: Mecanizarea lucrarilor horticole. Conditionarea si depozitarea produselor agricole Alte informații: