Asist. dr. Cornel NEGRUȘIER

Asist. dr. Cornel NEGRUȘIER

Curriculum vitae [email protected] Domeniu de activitate: Didactic și cercetare Domenii de competență: Pedologie, Geologie, Statiuni forestiere, Dezvoltare Rurală Discipline predate: Geologie, Pedologie, Bonitare cadastrală, Stațiuni forestiere Program consultații: Pe durata activităților didactice în fiecare zi de joi între orele 12-14 Manuale publicate: Cărți științifice publicate: Proiecte de cercetare coordonate: Conducător teze de doctorat: Teze de doctorat finalizate: Teme de lucrări de licență/disertație:
  1. Influența învelișului pedogenetic asupra capacității de producție a stațiunilor
  2. Contribuţii la cunoaşterea invelişului de soluri şi a staţiunilor forestiere, în vederea fundamentării măsurilor de gospodărire durabilă a pădurii
  3. Analiza proprietăților fizico-mecanice ale solurilor cu influențe asupra lucrărilor solului.
Alte informații: Membru în 3 proiecte de cercetare, Articole publicate  ISI cu FI prim si co-autor 7; Articole BDI prim autor și co-autor 21;