Discipline EMAIA

Discipline incluse în programul de studiu EXPLOATAREA MAȘINILOR ȘI A INSTALAȚIILOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Discipline obligatorii

Nr. crt Denumirea disciplinei Cod Forma de evaluare Total credite/an
1 Matematică şi statistică 0126010101 Examen 4
2 Biochimie 0126010102 Verificare pe parcurs 4
3 Biofizică şi agrometeorologie 0126010103 Verificare pe parcurs 3
4 Geometrie descriptivă şi desen tehnic 0126010104 Examen 4
5 Baza energetică pentru agricultură 0126010105 Examen 5
6 Agroecologie 0126010106 Verificare pe parcurs 3
7 Pedologie 0126010107 Examen 5
8 Informatică şi programare pe calculator 0126010108 Verificare pe parcurs 4
9 Maşini agricole 0126010109 Examen 5
10 Botanică I 0126010110 Examen 4
11 Botanică II 0126010111 Examen 4
12 Practică 0126010112 Verificare pe parcurs 3

Pachet opțional 1

13 Limbă străină 0126010213 Verificare pe parcurs 2
14 Limba străină 2 0126010214 Verificare pe parcurs 2

Pachet opțional 2

15 Mecanică 0126010215 Verificare pe parcurs 4
16 Microbiologie 0126010216 Examen 4

Pachet opțional 3

17 Economie politică 0126010217 Verificare pe parcurs 2
18 Dezvoltare durabilă 0126010218 Verificare pe parcurs 2

Pachet opțional 4

19 Etică și integritate academică 0126010219 Verificare pe parcurs 1
20 Inovație și inventică 0126010220 Verificare pe parcurs 1

Discipline facultative

21 Educaţie fizică 0126010321 Verificare pe parcurs 1
22 Conducere tractoare 0126010322 Verificare pe parcurs 2
23 Psihologie educaţională 0126010323 Examen 5
24 Educație fizică 0126010324 Verificare pe parcurs 1
25 Pedagogie I 0126010325 Examen 5

Discipline obligatorii

Nr. crt Denumirea disciplinei Cod Forma de evaluare Total credite/an
1 Pedologie 0126020101 Examen 4
2 Agrochimie 0126020102 Verificare pe parcurs 4
3 Tehnică experimentală 0126020103 Examen 5
4 Agrotehnică şi herbologie 0126020104 Examen 5
5 Maşini agricole 0126020105 Examen 5
6 Organe de maşini 0126020106 Examen 4
7 Electrotehnică 0126020107 Verificare pe parcurs 4
8 Utilaje în ind. alimentară I 0126020108 Verificare pe parcurs 4
9 Utilaje în in. alimentară II 0126020109 Examen 4
10 Mecanica fluidelor şi hidraulică 0126020110 Verificare pe parcurs 3
11 Fitotehnie 0126020111 Examen 4
12 Practică 0126020112 Verificare pe parcurs 4

Pachet opțional 1

13 Limba straina 1 0126020213 Verificare pe parcurs 2
14 Limba straină 2 0126020214 Verificare pe parcurs 2

Pachet opțional 2

15 Tehnologii generale în ind.alimentară 0126020215 Examen 4
16 Fiziologia plantelor 0126020216 Examen 4

Pachet opțional 3

17 Instalaţii pentru climatizare 0126020217 Examen 2
18 Proiectare pe calculator 0126020218 Examen 2

Discipline facultative

19 Educație fizică 1 0126020319 Verificare pe parcurs 1
20 Educație fizică 2 0126020320 Verificare pe parcurs 1
21 Fotogrametrie 0126020321 Verificare pe parcurs 2
22 Pedagogie II 0126020322 Examen 5
23 Didactica specialității 0126020323 Examen 5

Discipline obligatorii

Nr. crt Denumirea disciplinei Cod Forma de evaluare Total credite/an
1 Rezistenta materialelor 0126030101 Examen 4
2 Acţionări hidropneumatice 0126030102 Examen 5
3 Procese şi operaţii tehnol. în ind.alim. 0126030103 Examen 5
4 Energii regenerabile 0126030104 Examen 4
5 Protecția plantelor 0126030105 Verificare pe parcurs 4
6 Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere 0126030106 Verificare pe parcurs 4
7 Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere 0126030107 Examen 3
8 Elemente de acţionări electrice şi automatizări 0126030108 Verificare pe parcurs 4
9 Utilaje şi sisteme de transport 0126030109 Examen 5
10 Maşini şi instalaţii horticole 0126030110 Examen 5
11 Maşini şi instalaţii zootehnice 0126030111 Verificare pe parcurs 4
12 Aparate de măsură şi control 0126030112 Examen 4
13 Practică 0126030113 Verificare pe parcurs 4

Pachet opțional 1

14 Zootehnie 0126030214 Verificare pe parcurs 3
15 Electronică aplicată 0126030215 Verificare pe parcurs 3

Pachet opțional 2

16 Teoria sistemelor şi automatizări 0126030216 Verificare pe parcurs 3
17 Senzori, traductori şi achiziţii de date 0126030217 Verificare pe parcurs 3

Discipline facultative

18 Conducere auto 0126030318 Verificare pe parcurs
19 Tehnici de comunicare 0126030319 Verificare pe parcurs
20 Conducere auto 0126030320 Verificare pe parcurs
21 Instruire asistată pe calculator 0126030321 Colocviu
22 Practică pedagogică 1 0126030322 Colocviu
23 Practică pedagogică 2 0126030323 Colocviu
24 Managementul clasei de elevi 0126030324 Examen

Discipline obligatorii

Nr. crt Denumirea disciplinei Cod Forma de evaluare Total credite/an
1 Maşini şi instal.pt.condiţionarea şi păstrarea prod. agricole 0126040101 Examen 5
2 Exploatarea utilajelor agricole I 0126040102 Verificare pe parcurs 4
3 Exploatarea utilajelor agricole II 0126040103 Examen 5
4 Exploatarea și repararea utilajelor din ind. aliment. I 0126040104 Examen 5
5 Exploatarea și repararea utilajelor din ind. aliment. II 0126040105 Verificare pe parcurs 4
6 Tehnologia de întreţinere şi reparare a utilajelor din agricult. I 0126040106 Verificare pe parcurs 5
7 Tehnologia de întreţinere şi reparare a utilajelor din agricult. II 0126040107 Examen 3
8 Fiabilit. utilaj. din agr.şi ind.alim. 0126040108 Examen 5
9 Contabilitate şi analiză economică 0126040109 Examen 5
10 Management 0126040110 Examen 4
11 Testarea şi diagnosticarea maşinilor şi utilajelor 0126040111 Examen 4
12 Marketing 0126040112 Verificare pe parcurs 3
13 Practică proiect 0126040113 Verificare pe parcurs 4

Pachet opțional 1

14 Agricultura de precizie 0126040214 Verificare pe parcurs 2
15 Managementul proiectelor 0126040215 Verificare pe parcurs 2

Pachet opțional 2

16 Utilizarea calculatoarelor de proces şi a inst. de monitorizare 0126040216 Verificare pe parcurs 2
17 Drept şi legislaţie 0126040217 Verificare pe parcurs 2

Discipline facultative

18 Politica agricola comuna 0126040318 Verificare pe parcurs
Sari la conținut