Discipline BIOLOGIE

Discipline incluse în programul de studiu BIOLOGIE

Discipline obligatorii

Nr.crt. Disciplina Cod Forma de evaluare Total credite/ an
1 Matematici cu aplicaţii în biologie 0104010101 Examen 4
2 Chimie generală 0104010102 Examen 4
3 Biochimie 0104010103 Examen 4
4 Morfologia şi anatomia plantelor 1 0104010104 Verificare pe parcurs 5
5 Morfologia şi anatomia plantelor 2 0104010105 Examen 4
6 Sistematica nevertebratelor 0104010106 Examen 4
7 Biologie celulara 0104010107 Verificare pe parcurs 4
8 Anatomia şi igiena omului 0104010108 Examen 4
9 Microbiologie generală 1 0104010109 Examen 5
10 Biologia solului 0104010110 Verificare pe parcurs 5
11 Pedologie 0104010111 Examen 5
12 Practică de specialitate 0104010112 Verificare pe parcurs 3

Pachet opțional 1

13 Limba străină 1 0104010213 Verificare pe parcurs 2
14 Limba străină 2 0104010214 Verificare pe parcurs 2

Pachet opțional 2

15 Etică și integritate academică 0104010215 Verificare 1
16 Paleobiologie 0104010216 Verificare 1

Pachet opțional 3

17 Fizică cu aplicații în biologie 0104010217 Verificare pe parcurs 2
18 Anatomie comparată 0104010218 Verificare pe parcurs 2

Pachet opțional 4

19 Informatică 0104010219 Verificare pe parcurs 2
20 Bioclimatologie 0104010220 Verificare pe parcurs 2

Discipline facultative (liber alese)

21 Ed. Fizică 1* 0104010321 Verificare pe parcurs 3
22 Ed. Fizică 2* 0104010322 Verificare pe parcurs 3
23 Psihologia educaţiei 0104010323 Examen 5
24 Pedagogie I 0104010324 Examen 5
*conditie de promovare, evaluarea studentului admis/respins

Discipline obligatorii

Nr.crt. Disciplina Cod Forma de evaluare Total credite/ an
1 Botanică sistematică (criptogame) 0104020101 Examen 4
2 Botanică sistematică (fanerogame) 0104020102 Examen 5
3 Sistematica vertebratelor 0104020103 Examen 5
4 Ecologie generală 1 0104020104 Verificare pe parcurs 4
5 Genetică generală 0104020105 Examen 5
6 Fiziologie vegetală 0104020106 Verificare pe parcurs 5
7 Fiziologia nutriției şi dezvoltării plantelor 0104020107 Examen 4
8 Fiziologie animală 0104020108 Examen 4
9 Microbiologie generală 0104020109 Examen 5
10 Genetica plantelor 0104020110 Verificare pe parcurs 5
11 Practică 0104020111 Verificare pe parcurs 4

Pachet opțional 1

12 Limba straină 1 0104020212 Verificare pe parcurs 3
13 Genetică umană 0104020213 Verificare pe parcurs 3

Pachet opțional 2

14 Histologie vegetală şi animală 0104020214 Verificare pe parcurs 3
15 Hidrobiologie 0104020215 Verificare pe parcurs 3

Pachet opțional 3

16 Genetică ecologică 0104020216 Examen 2
17 Imunobiologie 0104020217 Examen 2

Pachet opțional 4

16 Limba straină 2 0104020218 Verificare pe parcurs 2
19 Evoluţionism 0104020219 Verificare pe parcurs 2

Discipline facultative (liber alese)

20 Ed. Fizică 1 0104020320 Verificare pe parcurs 3
21 Ed. Fizică 2 0104020321 Verificare pe parcurs 3
22 Pedagogie II 0104020322 Examen 5
23 Didactica specialității 0104020323 Examen 5
*conditie de promovare, evaluarea studentului admis/respins
Practica 2 saptamani: 1 Botanica, 1 Zoologie

Discipline obligatorii

Nr.crt. Disciplina Cod Forma de evaluare Total credite/ an
1 Entomologie 0104030101 Examen 4
2 Fitopatologie 0104030102 Examen 5
3 Conservarea biodiversităţii 0104030103 Examen 4
4 Fitocenologie 0104030104 Verificare pe parcurs 4
5 Etologie 0104030105 Examen 4
6 Ecologie generală 2 0104030106 Examen 4
7 Fitoterapie 0104030107 Verificare pe parcurs 4
8 Colectarea şi conservarea materialului didactic 0104030108 Verificare pe parcurs 3
9 Ameliorarea plantelor 0104030109 Examen 4
10 Inginerie genetică 0104030110 Examen 4
11 Practica*(Elaborare Lucrare Licenţă) 0104030111 Verificare pe parcurs 10

Pachet opțional 1

12 Conservarea naturii 0104030212 Verificare pe parcurs 5
13 Redactare şi comunicare ştiinţifică şi profesională 0104030213 Verificare pe parcurs 5

Pachet opționale 1

14 Biotehnologii 0104030214 Verificare pe parcurs 5
15 Elemente de enzimologie 0104030215 Verificare pe parcurs 5

Discipline facultative (liber alese)

16 Instruire asistată de calculator 0104030316 Colocviu 2
17 Practică pedagogică 1 0104030317 Colocviu 3
18 Practică pedagogică 2 0104030318 Colocviu 2
19 Managementul clasei de elevi 0104030319 Examen 3
Practică 2 săptămâni pentru definitivarea lucrări de licență