Discipline Agricultură Schimbări Climatice și Siguranță Alimentară

Discipline obligatorii

 

Nr. Crt. Denumirea disciplinei Cod Forma de evaluare Total
Credite/an
1 Sisteme de productie agricola 0128010101 Examen 6
2 Gestiunea zonelor cu valoare naturala ridicata(HNV) 0128010102 Examen 7
3 Tehnologii agricole adaptate schimbarilor climatice 0128010103 Examen 7
4 Agricultura Ecologica 0128010104 Examen 8
5 Indicatori microbiologici pentur sch. climatice 0128010105 Examen 8
6 Peisajul si schimbarile climatice 0128010106 Examen 8
7 Etica si integritate academica 0128010107 Verificare 4

 

Discipline opţionale

Pachet optional 1

8 Gestiunea sch. climatice prin masuri de inverzire 0128010208 Verificare 6
9 Agroecologie 0128010209 Verificare 6
10 Politica Agricola comuna 0128010210 Verificare 6
11 Politica de siguranta alimentara 0128010211 Verificare 6

 

Discipline obligatorii

Nr. Crt. Denumirea disciplinei Cod Forma de evaluare Total
Credite/an
1 Tehnologii speciale in agricultura si horticultura durabila 0128020101 Examen 5
2 Climatul si productia agricola 0128020102 Examen 5
3 Modelarea resurselor de sol si apa 0128020103 Examen 5
4 Corectarea zonelor defavorizate din România 0128020104 Examen 5
5 Proiecte de dezvoltare 0128020105 Verificare 5
6 Practica si activitati de cercetare de specialitate* 0128020106 Verificare 10
7 Documentare și elaborare disertație 0128020107 Proiect 20

Discipline optionale

 

14 Conservarea solurilor 0128020208 Examen 5
15 Gestiunea teritoriilor 0128020209 Examen 5