Excelență prin tradiție

150 de ani de TradițieExcelență

Cuvântul decanului

Prof. dr. Roxana VIDICANDecan

În numele colectivului de cadre didactice ale facultăţii vă invit să descoperiţi tradiţia şi modernitatea unei facultăţi de prestigiu a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca – Facultatea de Agricultură.

Facultatea de Agricultura din Cluj-Napoca se situează în fruntea facultăţilor de profil din ţară, fiind o facultate în care respectul faţă de profesie se învaţă alături de celelalte valori umane: onestitate, responsabilitate, spirit de echipa.

Misiunea noastră este de a pregăti specialişti prin promovarea excelentei actului educativ la nivel de licenţa, masterat şi doctorat. Facultatea dispune de specializări consacrate in spaţiul rural: agricultura, montanologie, precum şi de specializări noi precum: biologie, ingineria şi protecţia mediului, exploatarea maşinilor agricole si instalaţiilor din industria alimentara.  Studenţii au posibilitatea să îşi continue pregătirea profesională în domeniu prin specializări masterale cum ar fi: agricultura organică, managementul resurselor naturale şi agroturistice, dezvoltare rurală, biologia agroecosistemelor , protecţia plantelor şi mediului, dar şi să urmeze perfecţionarea prin doctorat în domeniul agronomie.

Vizibilitatea facultăţii este asigurata prin prestigiul profesional al celor 60 de cadre didactice, a căror preocupare pentru calitatea actului didactic se îmbina în mod armonios cu activitatea de cercetare, rezultatele obţinute conducând la consolidarea poziţiei facultăţii ca pol de excelenta în cercetare. Cadrele didactice oferă, în egală măsură, consultanţă în domeniile de competenţă, pentru firme private, pentru producători şi pentru toţi cei interesaţi.

Relaţia cu mediul extern, parteneriatele cu universităţi din străinătate, au făcut posibilă mobilitatea studenţilor şi a cadrelor didactice la facultăţi de prestigiu din Europa, prin programe europene precum: ERASMUS, TEMPUS, CZEPUS, LEONARDO etc., dezvoltarea a două lini cu predare în limba franceza pentru licenţă (agricultură) şi master ( agricultură schimbări climatice şi siguranta alimentară), participând activ la dezvoltarea Spaţiului European al învăţământului Superior.

Calitatea pregătirii specialistului in domeniul agricol este prioritatea noastră, a tuturor celor care ne desfăşuram activitatea in Facultatea de Agricultura. Un loc aparte îl ocupa practica – ştiut fiind faptul că profesia noastră este, prin excelenţă, practica; asiguram astfel, prin centre proprii de practica, prin colaborări cu firme private din domeniu, precum şi cu firme din străinătate, efectuarea unor stagii de practică menite să întregească profilul viitorului specialist în agricultura, protecţia mediului şi biologie.

Decan, Prof. dr. Roxana VIDICAN
Sari la conținut