Ingineria Mediului

Programul de studiu INGINERIA MEDIULUI

Pregătirea studenților în domeniul ingineriei mediului, beneficiază de condiții de studiu moderne și facilități de practică menite să asigure competențele profesionale necesare viitorilor specialiști. Perspectivele de construire a unei cariere a celor care aleg să urmeze această specializare sunt foarte generoase și includ ocupații desfășurate în instituții private și publice, cele mai reprezentative fiind: Departamentele de protecția mediului din cadrul întreprinderilor naționale și companiilor multinaționale; Garda de mediu; Agențiile Locale și Regionale de Protecția Mediului, Institutele de cercetare – dezvoltare în protecția mediului; Inspectoratele pentru situații de urgență; Compania „Apele Române”; Învățământul preuniversitar și universitar; Administrații ale rezervațiilor biosferei, parcurilor naționale, parcurilor naturale și ariilor protejate, ONG-uri de mediu.

Admitere

Inscrie-te acum!