Cultura Plantelor

Conf. dr. Rodica VÂRBAN Responsabil cu educația rodica.varban@usamvcluj.roDomenii de competenţă:Morfologia şi anatomia plantelorBotanică sistematicăDomenii de interes:biologia, ameliorarea, tehnologia de cultivare, calitatea...
Prof. dr. Marcel DUDA Director adjunct marcel.duda@usamvcluj.roDomeniu de activitate: Fitotehnie Domeniu de competenta: Tehnologii convenţionale şi neconvenţionale de cultivare a plantelor...