Discipline Protecția Sistemelor Naturale și Antropice

Discipline obligatorii

Nr. Crt. Denumirea disciplinei Fișe Discipline Cod Forma de evaluare Total
Credite/an
1 Gestionarea sustenabilă a sistemelor productive RO | EN   0124010101 Examen 6
2 Managementul resurselor de sol RO | EN   0124010102 Examen 5
3 Gestionarea resurselor de apa RO | EN   0124010103 Examen 5
4 Management resurselor de aer RO | EN   0124010104 Verificare pe parcurs 5
5 Economie circulară RO | EN   0124010105 Verificare pe parcurs 4
6 Monitorizarea și administrarea siturilor Natura 2000 RO | EN   0124010106 Verificare pe parcurs 4
7 Biosisteme în ingineria mediului RO | EN   0124010107 Examen 5
8 Sisteme de management de mediu RO | EN   0124010108 Examen 4
9 Politici și norme de mediu comunitar RO | EN   0124010109 Examen 4
10 Managementul durabil al biodiversității RO | EN   0124010110 Verificare pe parcurs 5
11 Practică profesională RO | EN   0124010111 Verificare pe parcurs 4

Pachet opțional 1

12 Geotehnologie de mediu RO | EN   0124010212 Examen 5
13 Resurse regenerabile RO | EN   0124010213 Examen 5

Pachet opțional 2

14 Modificări majore ale mediului RO | EN 0124010214 Verificare pe parcurs 4
15 Elemente de automatizare a proceselor din ingineria mediului RO | EN 0124010215 Verificare pe parcurs 4

Discipline facultative

Pachet optional 1

16 Formare psihopedagogică RO | EN   0124010216 Examen 4

Discipline obligatorii

Nr. Crt. Denumirea disciplinei Fișe Discipline Cod Forma de evaluare Total
Credite/an
1 Modelarea sistemelor de mediu RO | EN   0124020101 Examen 5
2 Biocontrolul resurselor de mediu RO | EN   0124020102 Examen 5
3 Programe de mediu şi elaborare de proiecte RO | EN   0124020103 Verificare pe parcurs 5
4 Mediul și planificarea urbană RO | EN 0124020104 Examen 5
5 Consultanță de mediu RO | EN   0124020105 Examen 5
6 Practică elaborare disertație RO | EN   0124020106 Verificare pe parcurs 25

Pachet opțional 1

7 Bune practici în controlul poluării RO | EN   0124020207 Verificare pe parcurs 5
8 Monitorizarea calităţii resurselor naturale RO | EN   0124020208 Verificare pe parcurs 5

Pachet opțional 2

9 Mecanisme de transport a poluanților de mediu RO | EN 0124020209 Verificare pe parcurs 5
10 Bune condiţii agricole şi de mediu (GAEC) RO | EN 0124020210 Verificare pe parcurs 5

Discipline facultative

11 Formare psihopedagogică suplimentară RO | EN   0124020310 Verificare 4