Discipline PROTECȚIE ȘI EXPERTIZARE FITOSANITARĂ

Discipline obligatorii

Nr. Crt. Denumirea disciplinei Cod Forma de evaluare Total
Credite/an
1 Metode si tehnici microbiologice in protectia plantelor 0111010101 Examen 4
2 Etica in integritate academica 0111010102 Verificare pe parcurs 4
3 Prognoza si avertizarea daunatorilor 0111010103 Examen 6
4 Fitofarmacie si ecotoxicologie 0111010104 Examen 6
5 Herbologie 0111010105 Verificare pe parcurs 6
6 Metode si tehnici de control ale buruienilor 0111010106 Verificare pe parcurs 5
7 Prognoza si avertizarea patogenilor 0111010107 Examen 6
8 Virologie, micoplasmologie, bacterologie 0111010108 Examen 6
9 Acarologie si nematologie 0111010109 Examen 5
10 Masini moderne de tratamente fitosanitare 0111010110 Verificare pe parcurs 4

Pachet opțional 1

11 Dezinfectie, dezinsectie, deratizare 0111010211 Verificare pe parcurs 4
12 Combaterea biologica a daunatorilor 0111010212 Verificare pe parcurs 4
         
         

Pachet opțional 2

         
         
13 Control fitosanitar in agricultura 0111010213 Verificare pe parcurs 4
14 Patogenii agroecosistemelor 0111010214 Verificare pe parcurs 4

Discipline obligatorii

Nr. Crt. Denumirea disciplinei Cod Forma de evaluare Total
Credite/an
1 Virologie, micoplasmologie, bacteriologie 0111020101 Examen 7
2 Metode de protecție a agroecosistemelor contra patogenilor 0111020102 Examen 7
3 Fitofarmacie și ecotoxicologie 0111020103 Examen 7
4 Controlul dăunătorilor din agroecosisteme 0111020104 Verificare pe parcurs 5
5 Metode de protecție a agroecosistemelor contra patogenilor 0111020105 Examen 8
6 Activitate practică în unități de profil 0111020106 Verificare pe parcurs 8
7 Practică elaborarare disertație 0101020107 Proiect 6

Pachet opțional 1

 

8 Tehnici experimentale și metode statistice în protecția plantelo 0111020208 Verificare pe parcurs 4
9 Metode de elaborare a lucrărilor stiintifice 0111020209 Verificare pe parcurs 4

Pachet opțional 2

 

10 Aparatură și tehnici specifice laboratoarelor de protecția plantelor 0111020210 Verificare pe parcurs 4
11 Ciuperci comestibile și necomestibile 0111020211 Verificare pe parcurs 4
Sari la conținut