Discipline MONTANOLOGIE

Discipline incluse în programul de studiu MONTANOLOGIE

Discipline obligatorii

Nr. Crt. Denumirea disciplinei Fise Discipline Cod Forma de evaluare Total
Credite/an
1 Matematica , statistica RO | EN   0102010101 Examen 4
2 Biochimie RO | EN   0102010102 Verificare pe parcurs 5
3 Baza energetica RO | EN   0102010103 Examen 4
4 Botanica 1 RO | EN   0102010104 Examen 5
5 Botanica 2 RO | EN   0102010105 Examen 5
6 Topografie RO | EN   0102010106 Verificare pe parcurs 4
7 Biofizica si agrometeorologie RO | EN   0102010107 Verificare pe parcurs 3
8 Agroecologie RO | EN   0102010108 Verificare pe parcurs 4
9 Pedologie 1 RO | EN   0102010109 Examen 4
10 Informatica si programare pe calculator RO | EN   0102010110 Verificare pe parcurs 4
11 Microbiologie RO | EN   0102010111 Examen 4
12 Masini agricole RO | EN   0102010112 Examen 4
13 Practica RO | EN   0102010113 Verificare pe parcurs 3

Pachet optional 1

14 Biologia solului RO | EN   0102010214 Examen 2
15 Drept și legislatie RO | EN   0102010215 Examen 2

Pachet optional 2

16 Limba straina 1 RO | EN   0102010216 Verificare pe parcurs 2
17 Limba straina 2 RO | EN   0102010217 Verificare pe parcurs 2

Pachet optional 3

18 Etica si integritate academica RO | EN   0102010218 Verificare 1
19 Inovatie si inventica RO | EN   0102010219 Verificare 1

Discipline facultative

20 Ed. fizica * RO | EN   0102010320 Verificare pe parcurs 1
21 Conducerea tractorului ** RO | EN   0102010321 Verificare pe parcurs 2
22 Psihologia educatiei RO | EN   0102010322 Examen 5
23 Teledetectie RO | EN   0102010323 Verificare pe parcurs 2
24 Ed. fizica * RO | EN   0102010324 Verificare pe parcurs 1
25 Pedagogie I RO | EN   0102010325 Examen 5
*conditie de promovare, evaluarea studentului admis/respins
**se organizeaza pentru minim 15 studenti si se elibereaza permis de conducere a tractorului
Practica: 4 saptamani: 1 Botanica; 1 Pedologie; 2 Tehnologice

Discipline obligatorii

Nr. Crt. Denumirea disciplinei Fise Discipline Cod Forma de verificare
1 Pedologie 2 RO | EN   0102020101 Examen 4
2 Fitopatologie 1 RO | EN   0102020102 Verificare pe parcurs 4
3 Entomologie 1 RO | EN   0102020103 Verificare pe parcurs 4
4 Genetica 1 RO | EN   0102020104 Examen 4
5 Genetica 2 RO | EN   0102020105 Examen 4
6 Fiziologia plantelor 1 RO | EN   0102020106 Verificare pe parcurs 4
7 Fiziologia plantelor 2 RO | EN   0102020107 Examen 4
8 Agrochimie 1 RO | EN   0102020108 Examen 4
9 Agrochimie 2 RO | EN   0102020109 Examen 5
10 Masini agricole RO | EN   0102020110 Examen 5
11 Microbiologie RO | EN   0102020111 Verificare pe parcurs 4
12 Agrotehnica si herbologie 1 RO | EN   0102020112 Examen 4
13 Practica RO | EN   0102020113 Verificare pe parcurs 4

Pachet opțional 1

14 Conservarea biodiversității RO | EN   0102020214 Verificare pe parcurs 3
15 Cartare agrochimică RO | EN   0102020215 Verificare pe parcurs 3

Pachet opțional 2

16 Limba străină 1 RO | EN   0102020216 Verificare pe parcurs 2
17 Limba străină 2 RO | EN   0102020217 Verificare pe parcurs 2

Discipline facultative

18 Ed. Fizica* RO | EN   0102020318 Verificare pe parcurs 1
19 Ed. Fizica* RO | EN   0102020319 Verificare pe parcurs 1
20 Fotogrametrie RO | EN   0102020320 Verificare pe parcurs 2

DISCIPLINE OBLIGATORII

Nr. Disciplina Cod Fise Discipline Forma de evaluare Total Credite/an
1 Fitopatologie specială RO | EN   0102030101 Examen 5
2 Entomologie specială RO | EN   0102030102 Examen 5
3 Agrotehnică diferentiata* RO | EN   0102030103 Examen 4
4 Zootehnie şi nutriţia animalelor 1 RO | EN   0102030104 Verificare pe parcurs 4
5 Zootehnie şi nutriţia animalelor 2 RO | EN   0102030105 Examen 5
6 Pratologie şi pratotehnică 1 RO | EN   0102030106 Verificare pe parcurs 4
7 Pratologie şi pratotehnică 2 RO | EN   0102030107 Examen 5
8 Combaterea eroziunii solului RO | EN   0102030108 Verificare pe parcurs 4
9 Biodiversitatea RO | EN   0102030109 Examen 4
10 Tehnica experimentală RO | EN   0102030110 Verificare pe parcurs 4
11 Tehnologiii horticole (pomi) RO | EN   0102030111 Examen 4
12 Practica RO | EN   0102030112 Verificare pe parcurs 4

Pachet optional 1

13 Conditionarea si pastrarea produselor agricole RO | EN   0102030213 Verificare 4
14 Economia resurselor agroturistice RO | EN   0102030214 Verificare 4

Pachet optional 2

15 Biotehnologii agricole RO | EN   0102030215 Verificare 4
16 Agroturism RO | EN   0102030216 Verificare 4

Discipline facultative

17 Conducere autovehicule 1 RO | EN   0102030317 Verificare pe parcurs
18 Conducere autovehicule 2 RO | EN   0102030318 Verificare pe parcurs
19 Instruire asistata pe calculator RO | EN   0102030319 Colocviu 2
20 Organizarea teritoriului RO | EN   0102030320 Verificare pe parcurs
21 Bonitarea terenurilor agricole RO | EN   0102030321 Examen
22 Practica pedagogica 1 RO | EN   0102030322 Colocviu 3
23 Practica pedagogica 2 RO | EN   0102030323 Colocviu 2
24 Managementul clasei de elevi RO | EN   0102030324 Examen 3
*conditie de promovare, evaluarea studentului admis/respins
**se organizeaza pentru minim 15 studenti si se elibereaza permis de conducere a tractorului
Practica: 4 saptamani: 1 Botanica; 1 Pedologie; 2 Tehnologice

DISCIPLINE OBLIGATORII

Nr. Disciplina Cod Fise Discipline Forma de evaluare Total credite/an
1 Fitotehnie 1 RO | EN   0102040101 Examen 5
2 Fitotehnie 2 RO | EN   0102040102 Examen 4
3 Procesarea produselor de origine animala si vegetala 1 RO | EN   0102040103 Verificare pe parcurs 4
4 Procesarea produselor de origine animala si vegetala 2 RO | EN   0102040104 Examen 2
5 Cinegetică și piscicultură RO | EN   0102040105 Verificare pe parcurs 3
6 Culturi furajere RO | EN   0102040106 Examen 5
7 Economie rurala, contabilitate și analiză economică RO | EN   0102040107 Verificare pe parcurs 4
8 Tehnică experimentală RO | EN   0102040108 Verificare pe parcurs 4
9 Management, inginerie economică si marketing RO | EN   0102040109 Verificare pe parcurs 3
10 Apicultură RO | EN   0102040110 Examen 3
11 Ameliorarea plantelor RO | EN   0102040111 Examen 5
12 Practică RO | EN   0102040112 Verificare pe parcurs 10

PACHET OPŢIONAL 1

13 Managementul proiectelor RO | EN   0102040216 Verificare pe parcurs 4
14 Metode si tehnici de comunicare RO | EN   0102040217 Verificare pe parcurs 4

PACHET OPŢIONAL 2

15 Protecţia ecosistemelor montane RO | EN   0102040218 Verificare pe parcurs 4
16 Plante medicinale RO | EN   0102040219 Verificare pe parcurs 4

DISCIPLINE FACULTATIVE

17 Politici agricole regionale 0102040317 Verificare pe parcurs
Sari la conținut