Discipline Ingineria Mediului

Discipline incluse în programul de studiu INGINERIA MEDIULUI

Discipline obligatorii

Nr. Crt. Denumirea disciplinei Fise Discipline Cod Forma de evaluare Total
Credite/an
1 Analiză matematică RO | EN   0107010101 Examen 4
2 Programarea calculatoarelor RO | EN   0107010102 Examen 4
3 Chimie 1 RO | EN   0107010103 Examen 4
4 Fizică 1 RO | EN   0107010104 Examen 3
5 Ştiinţa solului RO | EN   0107010105 Examen 3
6 Educaţie fizică şi sport 1 RO | EN   0107010106 Verificare pe parcurs 3
7 Zoologie RO | EN   0107010107 Examen 3
8 Botanică RO | EN   0107010108 Examen 4
9 Chimie 2 RO | EN   0107010109 Examen 4
10 Mecanica fluidelor RO | EN   0107010110 Examen 2
11 Topografie RO | EN   0107010111 Examen 2
12 Limbaje de programare RO | EN   0107010112 Verificare pe parcurs 3
13 Analiză instrumentală RO | EN   0107010113 Examen 4
14 Fizică 2 RO | EN   0107010114 Verificare pe parcurs 3
15 Educaţie fizică şi sport 2 RO | EN   0107010115 Verificare pe parcurs 3

Pachet opțional 1

16 Limba străină Engleză 1 RO | EN   0107010216 Colocviu 2
17 Limba străină Franceză 1 RO | EN   0107010217 Colocviu 2

Pachet opțional 2

18 Climatologie RO | EN   0107010218 Colocviu 2
19 Hidrologie şi hidrogeologie RO | EN   0107010219 Colocviu 2

Pachet opțional 3

20 Limba străină Engleză 2 RO | EN   0107010220 Colocviu 2
21 Limba străină Franceză 2 RO | EN   0107010221 Colocviu 2

Pachet opțional 4

22 Grafică asistată de calculator RO | EN   0107010222 Verificare pe parcurs 3
23 Algebră liniară RO | EN   0107010223 Verificare pe parcurs 3

Pachet opțional 5

24 Etică și integritate academică RO | EN   0107010224 Verificare pe parcurs 2
25 Inovație și inventică RO | EN   0107010225 Verificare pe parcurs 2

Discipline facultative

26 Comunicare RO | EN   0107010326 Verificare pe parcurs 2
27 Economie generală RO | EN   0107010327 Verificare pe parcurs 2
28 Psihologia educației RO | EN   0107010328 Examen 5
29 Pedagogie I RO | EN   0107010329 Examen 5

Discipline obligatorii

Nr. Crt. Denumirea disciplinei Fișe Discipline Cod Forma de evaluare Total
Credite/an
1 Ingineria apelor subterane RO | EN   0107020101 Examen 4
2 Tehnologii de achiziţie şi diagnoză a calităţii mediului RO | EN   0107020102 Verificare pe parcurs 4
3 Agrochimie ecologică RO | EN   0107020103 Examen 4
4 Ecologie generală 1 RO | EN   0107020104 Examen 4
5 Elemente de biologie şi microbiologie RO | EN   0107020105 Examen 4
6 Educaţie fizică şi sport 3* RO | EN   0107020106 Verificare pe parcurs 1
7 Resurse naturale RO | EN   0107020107 Verificare pe parcurs 3
8 Management ecologic RO | EN   0107020108 Examen 3
9 Chimia mediului RO | EN   0107020109 Examen 4
10 Ingineria vântului RO | EN   0107020110 Examen 4
11 Fertilizanți și pesticide RO | EN   0107020111 Examen 4
12 Ecologie generală 2 RO | EN   0107020112 Examen 4
13 Educaţie fizică şi sport 4* RO | EN   0107020113 Verificare pe parcurs 1
14 Practică RO | EN   0107020114 Verificare pe parcurs 4

Pachet opțional 1

15 Termodinamică tehnică RO | EN   0107020215 Colocviu 3
16 Electrotehnică RO | EN   0107020216 Colocviu 3

Pachet opțional 2

17 Statistică RO | EN   0107020217 Verificare pe parcurs 3
18 Informatică aplicată RO | EN   0107020218 Verificare pe parcurs 3

Pachet opțional 3

19 Fenomene de transfer şi operaţii unitare RO | EN   0107020219 Colocviu 3
20 Inginerie mecanică RO | EN   0107020220 Colocviu 3

Pachet opțional 4

21 Analiză numerică RO | EN   0107020221 Verificare pe parcurs 3
22 Geometrie analitică şi diferenţială RO | EN   0107020222 Verificare pe parcurs 3

Discipline facultative

23 Limba străină 1 RO | EN   0107020323 Verificare pe parcurs 2
24 Limba străină 2 RO | EN   0107020324 Verificare pe parcurs 2
25 Mediul şi dezvolotarea durabilă RO | EN   0107020325 Verificare pe parcurs 2
26 Instituţii, mecanisme şi terminologii comunitare RO | EN   0107020326 Verificare pe parcurs 2
27 Elemente de ecologie microbiană RO | EN   0107020327 Verificare pe parcurs 3
28 Ecoturism RO | EN   0107020328 Verificare pe parcurs 2
29 Conducere tractoare RO | EN   0107020329 Verificare pe parcurs 2
30 Pedagogie II RO | EN   0107020330 Examen 5
31 Didactica specialităţii RO | EN   0107020331 Examen 5
*conditie de promovare, evaluarea studentului admis/respins

Discipline obligatorii

Nr. Crt. Denumirea disciplinei Fise Discipline Cod Forma de evaluare Total
Credite/an
1 Monitorizarea calităţii mediului 1 RO | EN   0107030101 Examen 5
2 Analiza şi sinteza proceselor tehnologice RO | EN   0107030102 Verificare pe parcurs 5
3 Surse, procese și produse poluante RO | EN   0107030103 Examen 4
4 Automatizarea proceselor tehnologice RO | EN   0107030104 Verificare pe parcurs 4
5 Managementul integrat al deșeurilor 1 RO | EN   0107030105 Examen 4
6 Evaluarea impactului de mediu RO | EN   0107030106 Examen 4
7 Monitorizarea calităţii mediului 2 RO | EN   0107030107 Examen 4
8 Tratarea şi epurarea apelor RO | EN   0107030108 Examen 4
9 Managementul integrat al deșeurilor 2 RO | EN   0107030109 Examen 4
10 Protecţia plantelor şi mediul RO | EN   0107030110 Examen 4
11 Ecotoxicologie RO | EN   0107030111 Verificare pe parcurs 4
12 Economia mediului RO | EN   0107030112 Verificare pe parcurs 3
13 Practică RO | EN   0107030113 Verificare pe parcurs 4

Pachet opțional 1

14 Investigarea factorilor de mediu RO | EN   0107030214 Colocviu 4
15 Metode de separare a poluanților RO | EN   0107030215 Colocviu 4

Pachet opțional 2

16 Gestiunea ecosistemelor silvice RO | EN   0107030216 Colocviu 3
17 Modificări globale ale mediului RO | EN   0107030217 Colocviu 3

Discipline facultative

18 Conducere auto 1 RO | EN   0107030318 Verificare pe parcurs 2
19 Tehnici de protecţie a pieselor de patrimoniu RO | EN   0107030319 Verificare pe parcurs 2
20 Bioetică RO | EN   0107030320 Verificare pe parcurs 2
21 Conducere auto 2 RO | EN   0107030321 Verificare pe parcurs 2
22 Igenizare şi salubrizare urbană RO | EN   0107030322 Verificare pe parcurs 2
23 Instruire asistata pe calculator RO | EN   0107030323 Colocviu 2
24 Practica pedagogica 1 RO | EN   0107030324 Colocviu 3
25 Practica pedagogica 2 RO | EN   0107030325 Colocviu 2
26 Managementul clasei de elevi RO | EN   0107030326 Examen 3

Discipline obligatorii

Nr. Crt. Denumirea disciplinei Fise Discipline Cod Forma de evaluare Total
Credite/an
1 Reconstrucția ecologică a solului 1 RO | EN   0107040101 Examen 4
2 Drept şi legislaţie de mediu RO | EN   0107040102 Verificare pe parcurs 4
3 Impactul agriculturii asupra mediului RO | EN   0107040103 Examen 4
4 Etică ecologică RO | EN   0107040104 Examen 4
5 Controlul și certificarea produselor 1 RO | EN   0107040105 Examen 3
6 Surse de radiații și tehnici de protecție RO | EN   0107040106 Verificare pe parcurs 4
7 Tehnologii pentru protecția mediului RO | EN   0107040107 Verificare pe parcurs 3
8 Management de proiect RO | EN   0107040108 Verificare pe parcurs 3
9 Reconstrucția ecologică a solului 2 RO | EN   0107040109 Examen 3
10 Energii neconvenționale RO | EN   0107040110 Examen 3
11 Arii naturale protejate RO | EN   0107040111 Examen 2
12 Schimbări climatice globale RO | EN   0107040112 Examen 3
13 Controlul și certificarea produselor 2 RO | EN   0107040113 Verificare pe parcurs 2
14 Practică* (Întocmire Proiect de Diplomă) RO | EN   0107040114 Verificare pe parcurs 10

Pachet opțional 1

15 Antreprenoriat RO | EN   0107040215 Colocviu 2
16 Organizarea teritoriului RO | EN   0107040216 Colocviu 2

Pachet opțional 2

17 Amenajări și construcții hidrotehnice RO | EN   0107040217 Colocviu 1
18 Hidraulică RO | EN   0107040218 Colocviu 1

Discipline facultative

19 Marketing RO | EN   0107040319 Verificare pe parcurs 2
20 Management RO | EN   0107040320 Verificare pe parcurs 2