Discipline DEZVOLTARE RURALĂ

Discipline obligatorii

Nr. Crt. Denumirea disciplinei Cod Forma de evaluare Total
Credite/an
1 Tehnologii agricole durabile 0110010101 Examen 5
2 Sisteme de agricultura 0110010102 Examen 5
3 Amenajarea integrata a teritoriului 0110010103 Examen 5
4 Conservarea biodiversitatii 0110010104 Examen 5
5 Etica si integritate academica 0110010105 Verificare 4
6 Calitatea mediului si a vietii in zonele rurale 0110010106 Examen 5
7 Organizarea terenului agricol 0110010107 Proiect 5
8 Politici de dezvoltare rurala 0110010108 Examen 5
9 Codul de bune practici agricole 0110010109 Examen 5
10 Activitate practica in unitatile rurale 0110010110 Verificare 4

Pachet opțional 1

1 Traditii si conservarea patrimoniului cultural 0110010211 Verificare 6
2 Statistica si econometrie 0110010212 Verificare 6

Pachet opțional 2

13 Factori limitativi in zona rurala 0110010213 Verificare 6
14 Marketing Agricol 0110010214 Verificare 6
Nr. Crt. Denumirea disciplinei Cod Forma de evaluare Total
Credite/an
1 Metodologii de elaborare și implementare proiecte 0110020101 Proiect 5
2 Administrarea și managementul exploatațiilor agricole 0110020102 Examen 5
3 Resurse umane și consultanță agricolă 0110020103 Examen 5
4 Valorificarea potențialului resurselor agroturistice 0110020104 Proiect 5
5 Evaluarea și expertiza fondului funciar 0110020105 Examen 5
6 Multifuncționalitatea fermelor în spațiul rural 0110020106 Examen 6
7 Aplicații GIS în dezvoltarea teritorială inteligentă 0110020107 Verificare 6
8 Strategii de marketing și dezvoltare regională 0110020108 Examen 6
9 Strategii de marketing și dezvoltare regională 0110020109 Proiect 6

Pachet opțional 1

10 Metode de cercetare socio-economică 0110020210 Verificare 6
11 Managementul durabil al terenurilor 0110020211 Verificare 6

Pachet opțional 1

12 Antreprenoriat 0110020211 Verificare 6
13 Dezvoltare durabilă 0110020212 Verificare 6
Sari la conținut