Discipline BIOLOGIE APLICATĂ

Discipline obligatorii

Nr. Crt. Denumirea disciplinei Cod Forma de evaluare Total
Credite/an
1 Biologia dezvoltării plantelor cultivate 0112010101 Examen 5
2 Metode biologice de combatere a patogenilor din agroecosisteme 0112010102 Verificare pe parcurs 5
3 Conservarea biodiversității cultivarelor 0112010103 Examen 5
4 Elemente de biochimie 0112010104 Examen 5
5 Etică și integritate academică 0112010105 Verificare pe parcurs 2
6 Practică de specialitate (laborator) 0112010106 Verificare pe parcurs 3
7 Agroecologie sistemică 0112010107 Examen 7
8 Genetică moleculară 0112010108 Examen 5
9 Metode de combatere biologică a dăunătorilor din agroecosisteme 0112010109 Verificare pe parcurs 7
10 Practica de specialitate (laborator) 0112010110 Verificare pe parcurs 4

Pachet opțional (SA) 1

11 OMG versus sisteme conventionale 0112010211 Examen 5
12 Bazele biologice ale fertilizării solurile 0112010212 Examen 5

Pachet opțional (SA) 2

13 Statistică și baze de date biologice 0112010213 Examen 5
14 Sisteme de agricultură biologică 0112010214 Examen 5

Pachet opțional (SM) 3

15 Analize și teste clinice 0112010215 Examen 5
16 Managementul laboratoarelor de analize medicale 0112010216 Examen 5

Pachet opțional (SM) 4

17 Imunobiologie 0112010217 Examen 5
18 Botanică farmaceutică 0112010218 Examen 5

Discipline obligatorii

Nr. Crt. Denumirea disciplinei Cod Forma de evaluare Total
Credite/an
1 Biodiversitatea ecosistemelor 0112020101 Verificare pe parcurs 7
2 Elemente de ecologie microbiană 0112020102 Examen 7
3 Arii naturale 0112020103 Examen 7
4 Practică de specialitate (laborator) 0112020104 Verificare pe parcurs 3
5 Tehnici moderne de laborator 0112020105 Examen 7
6 Culturi de celule și țesuturi vegetale 0112020106 Examen 7
7 Practică asistată pentru lucrarea de disertație 0112020107 Verificare pe parcurs 10

Pachet opțional (SA) 1

8 Indicatori biologici ai degradării ecosistemelor 0112020208 Examen 6
9 Tehnologii genomice în agricultură 0112020209 Examen 6

Pachet opțional (SA) 2

10 Bilanțul energetic și mineral al ecosistemelor 0112020210 Examen 6
11 Managementul stării fitosanitare a ecosistemelor 0112020211 Examen 6

Pachet opțional (SM) 3

12 Biotehnologii medicale 0112020212 Examen 6
13 Parazitologie și boli parazitare 0112020213 Examen 6

Pachet opțional (SM) 4

14 Ecotoxicologie 0112020214 Examen 6
15 Enzimologie cu aplicații medicale 0112020215 Examen 6