Discipline AGRICULTURĂ

Discipline obligatorii

Nr. Crt. Denumirea disciplinei Fise Discipline Cod Forma de evaluare Total
Credite/an
1 Matematică, statistică RO | EN   0101010101 Examen 4
2 Biochimie RO | EN   0101010102 Verificare pe parcurs 5
3 Baza energetică RO | EN   0101010103 Examen 4
4 Botanică 1 RO | EN   0101010104 Examen 5
5 Botanică 2 RO | EN   0101010105 Examen 5
6 Topografie RO | EN   0101010106 Examen 4
7 Biofizică RO | EN   0101010107 Verificare pe parcurs 3
8 Agroecologie RO | EN   0101010108 Verificare pe parcurs 4
9 Pedologie 1 RO | EN   0101010109 Examen 4
10 Informatică și programare pe calculator RO | EN   0101010110 Verificare pe parcurs 3
11 Microbiologie RO | EN   0101010111 Examen 3
12 Mașini agricole RO | EN   0101010112 Examen 4
13 Agrometeorologie și climatologie RO | EN 0101010113 Verificare pe parcurs 3
14 Practică RO | EN   0101010114 Verificare pe parcurs 3

Pachet opțional 1

15 Biologia solului RO | EN   0101010215 Examen 2
16 Drept și legislație RO | EN   0101010216 Examen 2

Pachet opțional 2

17 Limba străină 1 RO | EN   0101010217 Verificare pe parcurs 2
18 Limba străină 2 RO | EN   0101010218 Verificare pe parcurs 2

Pachet opțional 3

19 Etică și integritate academică RO | EN   0101010219 Verificare pe parcurs 1
20  Inovație și inventică RO | EN   0101010220 Verificare pe parcurs 1

Discipline facultative

21 Ed. fizică * RO | EN   0101010321 Verificare pe parcurs 5
22 Conducerea tractorului ** RO | EN   0101010322 Verificare pe parcurs 2
23 Psihologia educației RO | EN   0101010323 Examen 5
24 Teledetecție RO | EN   0101010324 Verificare pe parcurs 2
25  Ed. fizică * RO | EN   0101010325 Verificare pe parcurs 1
26 Pedagogie I RO | EN   0101010326 Examen 5
*condiție de promovare, evaluarea studentului admis/respins
**se organizează pentru minim 15 studenți și se eliberează permis de conducere a tractorului
Practică 4 săptămâni: 1 Botanică; 1 Pedologie; 2 Tehnologice

Discipline obligatorii

Nr. Crt. Denumirea disciplinei Fișe Discipline Cod Forma de evaluare Total
Credite/an
1 Pedologie 2 RO | EN   0101020101 Examen 4
2 Fitopatologie 1 RO | EN   0101020102 Verificare pe parcurs 4
3 Entomologie 1 RO | EN   0101020103 Verificare pe parcurs 4
4 Genetică 1 RO | EN   0101020104 Examen 4
5 Genetică 2 RO | EN   0101020105 Examen 4
6 Fiziologia plantelor 1 RO | EN   0101020106 Verificare pe parcurs 4
7 Fiziologia plantelor 2 RO | EN   0101020107 Examen 4
8 Agrochimie 1 RO | EN   0101020108 Examen 4
9 Agrochimie 2 RO | EN   0101020109 Examen 4
10 Mașini agricole RO | EN   0101020110 Examen 5
11 Microbiologie RO | EN   0101020111 Verificare pe parcurs 4
12 Agrotehnică și herbologie 1 RO | EN   0101020112 Examen 4
13 Practică RO | EN   0101020113 Verificare pe parcurs 4

Pachet opțional 1

14 Conservarea biodiversității RO | EN  0101020214 Verificare pe parcurs 3
15 Cartare agrochimică RO | EN  0101020215 Verificare pe parcurs 3

Pachet opțional 2

16 Limba străină 1 RO | EN   0101020216 Verificare pe parcurs 2
17 Limba străină 2 RO | EN   0101020217 Verificare pe parcurs 2

Discipline facultative

18 Ed. fizică* RO | EN   0101020318 Verificare pe parcurs 1
19 Ed. fizică* RO | EN   0101020319 Verificare pe parcurs 1
20 Fotogrametrie RO | EN   0101020320 Verificare pe parcurs 2
21 Pedagogie II RO | EN   0101020321 Examen 5
22 Didactica specialității RO | EN   0101020322 Examen 5
*conditie de promovare, evaluarea studentului admis/respins
Practică 4 săptămâni: 1 Mecanizare; 3 Tehnologice

Discipline obligatorii

Nr. Crt. Denumirea disciplinei Fise Discipline Cod Forma de evaluare Total
Credite/an
1 Fitopatologie 2 RO | EN   0101030101 Examen 5
2 Entomologie 2 RO | EN   0101030102 Examen 5
3 Fitotehnie 1 RO | EN   0101030103 Examen 4
4 Fitotehnie 2 RO | EN   0101030104 Examen 5
5 Agrotehnică și herbologie 2 RO | EN   0101030105 Examen 5
6 Cultura pajiștilor și plantelor furajere 1 RO | EN   0101030106 Verificare pe parcurs 4
7 Cultura pajiștilor și plantelor furajere 2 RO | EN   0101030107 Examen 5
8 Tehnică experimentală RO | EN   0101030108 Verificare pe parcurs 4
9 Legumicultură 1 RO | EN   0101030109 Verificare pe parcurs 4
10 Îmbunătățiri funciare RO | EN   0101030110 Examen 4
11 Pomicultură RO | EN   0101030111 Examen 4
12 Practica* RO | EN   0101030112 Verificare pe parcurs 4

Pachet opțional 1

13 Condiționarea și păstrarea produselor agricole RO | EN   0101030213 Verificare pe parcurs 3
14 Metode și tehnici de comunicare RO | EN   0101030214 Verificare pe parcurs 3

Pachet opțional 2

15 Irigarea culturilor RO | EN   0101030215 Verificare pe parcurs 4
16 Viticultură RO | EN   0101030216 Verificare pe parcurs 4

Discipline facultative

17 Conducere autovehicole 1 RO | EN   0101030317 Verificare pe parcurs 2
18 Conducere autovehicole 2 RO | EN   0101030318 Verificare pe parcurs 2
19 Instruire asistată pe calculator RO | EN   0101030319 Colocviu 2
20 Practică pedagogică 1 RO | EN   0101030320 Colocviu 3
21 Practică pedagogică 2 RO | EN   0101030321 Colocviu 2
22 Managementul clasei de elevi RO | EN   0101030322 Examen 3
Practică 4 săptămâni: 2 Practică horticolă; 2 Practică managerială

Discipline obligatorii

Nr. Crt. Denumirea disciplinei Fise Discipline Cod Forma de evaluare Total
Credite/an
1 Fitotehnie 3 RO | EN   0101040101 Examen 5
2 Fitotehnie 4 RO | EN   0101040102 Examen 4
3 Ameliorarea plantelor 1 RO | EN   0101040103 Examen 5
4 Ameliorarea plantelor 2 RO | EN   0101040104 Examen 4
5 Zootehnie şi nutriție animală 1 RO | EN   0101040105 Verificare pe parcurs 5
6 Zootehnie şi nutriție animală 2 RO | EN   0101040106 Examen 4
7 Economie rurală RO | EN   0101040107 Verificare pe parcurs 4
8 Legumicultură 2 RO | EN   0101040108 Examen 4
9 Contabilitatea și gestiunea economică RO | EN   0101040109 Examen 4
10 Producerea de sămânță și material săditor RO | EN   0101040110 Examen 2
11 Bonitarea terenurilor agricole RO | EN   0101040111 Verificare pe parcurs 4
12 Practica* RO | EN   0101040112 Verificare pe parcurs 10

Pachet optional 1

13 Managementul proiectelor RO | EN   0101040213 Verificare pe parcurs 3
14 Consultanță agricolă RO | EN   0101040214 Verificare pe parcurs 3

Pachet optional 2

15 Marketing RO | EN   0101040215 Verificare pe parcurs 2
16 Plante medicinale și aromatice RO | EN   0101040216 Verificare pe parcurs 2

Discipline facultative

17 Sisteme de agricultură RO | EN   0101040317 Verificare pe parcurs
18 Politici agricole regionale RO | EN   0101040318 Verificare pe parcurs
*Practica de specialitate 4 săptămâni pentru întocmirea lucrării de licență