Facultatea de Agricultură


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Licentă        Master

Anul universitar 2016-2017

Semestrul II

 

Agricultură

An 1 ♦ An 2 An 3 An 4

 

Montanologie

An 1 ♦ An 2 An 3 ♦ An 4

 

Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară

  An 1 ♦ An 2 An 3 ♦ An 4

 

Biologie

An 1 ♦ An 2 An 3 

  

Ingineria şi protecţia mediului

  An 1 ♦ An 2 An 3 ♦ An 4

 

 

Notă: Cadrele didactice au afişat programul consultaţiilor la avizierul disciplinelor