Discipline Protecția Sistemelor Naturale și Antropice

Discipline obligatorii

Nr. Crt. Denumirea disciplinei Fise Discipline Cod Forma de evaluare Total
Credite/an
1 Gestionarea sustenabila a sistemelor productive RO | EN   0124010101 Examen 6
2 Managementul resurselor de sol RO | EN   0124010102 Examen 5
3 Gestionarea resurselor de apa RO | EN   0124010103 Examen 5
4 Management resurselor de aer RO | EN   0124010104 Verificare 5
5 Etica si integritatea academica RO | EN   0124010105 Verificare 4
6 Monitorizarea si administrarea siturilor natura 2000 RO | EN   0124010106 Verificare 4
7 Biosisteme in ingineria mediului RO | EN   0124010107 Examen 5
8 Metode numerice in ingineria mediului RO | EN   0124010108 Examen 4
9 Politici si norme de mediu comunitar RO | EN   0124010109 Examen 4
10 Managementul durabil al biodiversitatii RO | EN   0124010110 Verificare 5
11 Practica profesionala RO | EN   0124010111 Verificare 4

Discipline opţionale

 

10 Geotehnologie de mediu RO | EN   0124010212 Examen 5
11 Resurse regenerabile RO | EN   0124010213 Examen 5
12 Modificari majore ale mediului RO | EN   0124010214 Verificare 4
13 Elemente de automatizare a proceselor din ingineria mediului RO | EN   0124010215 Verificare 4

Discipline facultative

Pachet optional 1

14 Formare psihopedagogica RO | EN   0124010216 Examen 4

Discipline obligatorii

Nr. Crt. Denumirea disciplinei RO | EN   Cod Forma de evaluare Total
Credite/an
1 Sisteme de management de mediu RO | EN   0124020101 Examen 5
2 Politici, instituţii şi norme de mediu comunitar RO | EN   0124020102 Verificare 5
3 Programe de mediu şi elaborare de proiecte RO | EN   0124020103 Verificare 5
4 Mediul şi planificarea urbană RO | EN   0124020104 Examen 5
5 Modul elaborare lucrare de disertaţie (practică, documentare,
cercetare şi elaborare)
RO | EN   0124020105 Verificare 30

Discipline optionale

 

6 Bune practici în controlul poluării RO | EN   0124020206 Verificare 5
7 Monitorul calităţii resurselor naturale RO | EN   0124020207 Verificare 5
8 Consultanţă de mediu RO | EN   0124020208 Verificare 5
9 Bune condiţii agricole şi de mediu RO | EN   0124020209 Verificare 5

Discipline facultative

10 Formare psihopedagogică suplimentară RO | EN   0124020310 Verificare 4