Discipline Managementul Resurselor Naturale și Agroturistice

Discipline obligatorii

Nr. Crt. Denumirea disciplinei Cod Forma de evaluare Total
Credite/an
1 Culturi Agricole specifice zonei montane 109010101 Examen 7
2 Sisteme de crestere a animalelor in zona montana 109010102 Examen 7
3 Managementul fertilizarii sistemelor agricole montane 109010103 Examen 6
4 Pratoecosisteme montane 109010104 Examen 7
5 Sisteme de folosinta a pajistilor montane 109010105 Examen 6
6 Prelucrarea produselor agricole 109010106 Examen 5
7 Agroturism 109010107 Examen 6
8 Anteprenoriat 109010108 Verificare 6
9 Etica si integritate academica 109010109 Verificare 5

Pachet opțional 1

10 Plante medicinale din flora spontana 109010210 Verificare 5
11 Gastronomie traditionala romaneasca 109010211 Verificare 5

Discipline obligatorii

Nr. Crt. Denumirea disciplinei Cod Forma de evaluare Total
Credite/an
1 Peisaj si biodiversitate 0109020101 Examen 6
2 Nutriție animală 0109020102 Examen 7
3 Resurse genetice vegetale și animale din zona montană 0109020103 Verificare 6
4 Managementul proiectelor 0109020104 Examen 6
5 Sisteme de producție ecologică 0109020105 0109020105 Examen 10
6 Activitate practică în unităţi rurale 0109020106 Verificare 10
7 Elaborare dizertaţie 0109020107 Verificare 10

Pachet opțional 1

8 Management agroturistic 0109020208 Verificare 5
9 Marketingul produselor locale montane 0109020209 Verificare 5

Pachet opțional 1

10 Politici agricole specifice zonei montane 0109020210 Examen 5
11 Tradiții și conservarea patrimoniului local 0109020211 Examen 5