Discipline AGRICULTURĂ

Discipline obligatorii

Nr. Crt. Denumirea disciplinei Fise Discipline Cod Forma de evaluare Total
Credite/an
1 Matematica , statistica. RO | EN   0101010101 Examen 4
2 Biochimie RO | EN   0101010102 Verificare pe parcurs 5
3 Baza energetica RO | EN   0101010103 Examen 4
4 Botanica 1 RO | EN   0101010104 Examen 5
5 Botanica 2 RO | EN   0101010105 Examen 5
6 Topografie RO | EN   0101010106 Examen 4
7 Biofizica si agrometeorologie RO | EN   0101010107 Verificare pe parcurs 3
8 Agroecologie RO | EN   0101010108 Verificare pe parcurs 4
9 Pedologie 1 RO | EN   0101010109 Examen 4
10 Informatica si programare pe calculator RO | EN   0101010110 Verificare pe parcurs 4
11 Microbiologie RO | EN   0101010111 Examen 4
12 Masini agricole RO | EN   0101010112 Examen 4
13 Practica RO | EN   0101010113 Verificare pe parcurs 3

Pachet opțional 1

14 Biologia solului RO | EN   0101010214 Examen 2
15 Drept si legislatie RO | EN   0101010215 Examen 2

Pachet opțional 2

16 Limba straina 1 RO | EN   0101010216 Verificare pe parcurs 2
17 Limba straina 2 RO | EN   0101010217 Verificare pe parcurs 2

Pachet opțional 3

18 Etică și integritate academică RO | EN   0101010218 Verificare pe parcurs 1
19  Inovație și inventică RO | EN   Verificare Verificare pe parcurs 1

Discipline facultative

20 Ed. fizica * RO | EN   0101010320 Verificare pe parcurs 5
21 Conducerea tractorului ** RO | EN   0101010321 Verificare pe parcurs 2
22 Psihologia educatiei RO | EN   0101010322 Examen 5
23 Teledetectie RO | EN   0101010323 Verificare pe parcurs 2
24  Ed. fizica *  RO | EN   0101010324 Verificare pe parcurs 1
25 Pedagogie I RO | EN   0101010325 Examen 5
*conditie de promovare, evaluarea studentului admis/respins
**se organizeaza pentru minim 15 studenti si se elibereaza permis de conducere a tractorului
Practica: 4 saptamani: 1 Botanica; 1 Pedologie; 2 Tehnologice

Discipline obligatorii

Nr. Crt. Denumirea disciplinei Fise Discipline Cod Forma de evaluare Total
Credite/an
1 Pedologie 2 RO | EN   0101020101 Examen 4
2 Fitopatologie 1 RO | EN   0101020102 Verificare pe parcurs 4
3 Entomologie 1 RO | EN   0101020103 Verificare pe parcurs 4
4 Genetica 1 RO | EN   0101020104 Examen 4
5 Genetica 2 RO | EN   0101020105 Examen 4
6 Fiziologia plantelor 1 RO | EN   0101020106 Verificare pe parcurs 4
7 Fiziologia plantelor 2 RO | EN   0101020107 Examen 4
8 Agrochimie 1 RO | EN   0101020108 Examen 4
9 Agrochimie 2 RO | EN   0101020109 Examen 4
10 Masini agricole RO | EN   0101020110 Examen 5
11 Microbiologie RO | EN   0101020111 Verificare pe parcurs 4
12 Agrotehnica si herbologie 1 RO | EN   0101020112 Examen 4
13 Practica RO | EN   0101020113 Verificare pe parcurs 4

Pachet opțional 1

14 Conservarea biodiversitatii RO | EN  0101020214 Verificare pe parcurs 3
15 Cartare agrochimica RO | EN  0101020215 Verificare pe parcurs 3

Pachet opțional 2

16  Limba straina 1 RO | EN   0101020216 Verificare pe parcurs 2
17 Limba straina 2 RO | EN   0101020217 Verificare pe parcurs 2

Discipline facultative

18 Ed. Fizica* RO | EN   0101020318 Verificare pe parcurs 1
19 Ed. Fizica* RO | EN   0101020319 Verificare pe parcurs 1
20 Fotogrametrie RO | EN   0101020320 Verificare pe parcurs 2
21 Pedagogie II RO | EN   0101020321 Examen 5
22 Didactica specialitatii RO | EN   0101020322 Examen 5
*conditie de promovare, evaluarea studentului admis/respins
Practica: 4 saptamani: 1 Mecanizare; 3 Tehnologice

Discipline obligatorii

Nr. Crt. Denumirea disciplinei Fise Discipline Cod Forma de evaluare Total
Credite/an
1 Fitopatologie 2 RO | EN   0101030101 Examen 5
2 Entomologie 2 RO | EN   0101030102 Examen 5
3 Fitotehnie 1 RO | EN   0101030103 Examen 4
4 Fitotehnie 2 RO | EN   0101030104 Examen 5
5 Agrotehnica si herbologie 2 RO | EN   0101030105 Examen 5
6 Cultura pajistilor si plantelor furajere 1 RO | EN   0101030106 Verificare pe parcurs 4
7 Cultura pajistilor si plantelor furajere 2 RO | EN   0101030107 Examen 5
8 Tehnică experimentală RO | EN   0101030108 Verificare pe parcurs 4
9 Legumicultura 1 RO | EN   0101030109 Verificare pe parcurs 4
10 Imbunatatiri funciare RO | EN   0101030110 Examen 4
11 Pomicultura RO | EN   0101030111 Examen 4
12 Practica* RO | EN   0101030112 Verificare pe parcurs 4

Pachet opțional 1

13 Conditionarea si pastrarea produselor agricole RO | EN   0101030213 Verificare pe parcurs 3
14 Metode si tehnici de comunicare RO | EN   0101030214 Verificare pe parcurs 3

Pachet opțional 2

15 Irigarea culturilor RO | EN   0101030215 Verificare pe parcurs 4
16 Viticultura RO | EN   0101030216 Verificare pe parcurs 4

Discipline facultative

17 Conducere autovehicole 1 RO | EN   0101030317 Verificare pe parcurs
18 Conducere autovehicole 2 RO | EN   0101030318 Verificare pe parcurs
19 Instruire asistata pe calculator RO | EN   0101030319 Colocviu 2
20 Practica pedagogica 1 RO | EN   0101030320 Colocviu 3
21 Practica pedagogica 2 RO | EN   0101030321 Colocviu 2
22 Managementul clasei de elevi RO | EN   0101030322 Examen 3
Practica 4 saptamani: 2 Practica horticola; 2 Practica manageriala

Discipline obligatorii

Nr. Crt. Denumirea disciplinei Fise Discipline Cod Forma de evaluare Total
Credite/an
1 Fitotehnie 3 RO | EN   0101040101 Examen 5
2 Fitotehnie 4 RO | EN   0101040102 Examen 4
3 Ameliorarea plantelor 1 RO | EN   0101040103 Examen 5
4 Ameliorarea plantelor 2 RO | EN   0101040104 Examen 4
5 Zootehnie şi nutritie animala 1 RO | EN   0101040105 Verificare pe parcurs 5
6 Zootehnie şi nutritie animala 2 RO | EN   0101040106 Examen 4
7 Economie rurala RO | EN   0101040107 Verificare pe parcurs 4
8 Tehnică experimentală RO | EN   0101040108 Examen 4
9 Contabilitatea și gestiunea economică RO | EN   0101040109 Examen 4
10 Producerea de sămânță și material săditor RO | EN   0101040110 Examen 2
11 Bonitarea terenurilor agricole RO | EN   0101040111 Verificare pe parcurs 4
12 Practica* RO | EN   0101040113 Verificare pe parcurs 10

Pachet optional 1

13 Managementul proiectelor RO | EN   0101040214 Verificare pe parcurs 3
14 Consultanță agricolă RO | EN   0101040215 Verificare pe parcurs 3

Pachet optional 2

15 Marketing RO | EN   0101040216 Verificare pe parcurs 2
16 Plante medicinale si aromatice RO | EN   0101040217 Verificare pe parcurs 2

Discipline facultative

17 Sisteme de agricultură RO | EN   0101040318 Verificare pe parcurs
18 Politici agricole regionale RO | EN   0101040319 Verificare pe parcurs
*Practica de specialitate 4 saptamani pentru întocmirea lucrării de licență