Facultatea de Agricultură


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Conducere | Personal Discipline | Domenii cercetare 

 

 

Disciplina

(denumire colectiv)

Coordonator disciplină

Discipline de studiu predate

Titular curs

Denumire

Cod

1

Baza energetică şi maşini agricole

Prof.dr.ing.

Drocaş Ioan

Baza energetică (I Agr.)

 

Baza energetică (I Mont.)

                                     

Baza energetică (I EMIAIA)

Zi

ID

Zi

ID

0101010103

0116010103

0102010103

0117101103

0126010105

 Prof.  dr.

 Drocaş Ioan

 

 

Maşini agricole I (I Agr.)

                                   

Maşini agricole I (I Mont.)

                                     

Maşini agricole I (I EMAIA)

Zi

ID

Zi

ID

0101010112

0116010112

0102010112

0117010112

0126010109

Maşini agricole II (II Agr.)

                                       

Zi

ID

0101020110

0116020110

Maşini agricole II (II EMAIA)

 

0126020105

Maşini agroforestiere (II Mont.) 

                                             

Zi

ID

0102020110

0117020110

Conducere tractoare (I Agr.)   

                                           

Zi

ID

0101010318

0116010318

Ranta Ovidiu

Conducere tractoare (I EMAIA)

 

0126010318

Conducere tractoare (I IPM)

                                         

Zi

ID

0107010318

0123010319

2

Tehnica frigului şi climatizare

Prof.dr.ing.

Naghiu Alexandru

Tehnica frigului – II TPPA (sem.I)

Tehnica frigului – II TPPA (sem.II)

Tehnica frigului – III TPPA (sem.I)

 

Tehnica frigului – III TPPA (sem.II)

                                                   

 

 

Zi

ID

Zi

ID

 

0701020106

0701020113

0105030104

0118030104

0105030105

0118030105

 Prof.  dr.

Naghiu Alexandru

Climatizare şi tehnica frigului – II CEPA (sem.II)

Climatizare şi tehnn. frigului – III CEPA (sem.II)

 

0702020113

0106030113

3

Aparate de

măsură şi control

Prof.dr.ing.

Naghiu Alexandru

Aparate de măsură şi control în protecţia mediului –II IPM

 Zi

ID

0107020104

0123020104

4

Electrotehnică

Prof.dr.ing.

Naghiu Livia

Electrotehnică II TPPA

                                 

Electrotehnică II CEPA

Electrotehnică (II EMAIA)

Zi

ID

 

0701020216

0118020216

0702020217

0126020107

 Prof.  dr.

Naghiu Livia

5

Baza energetică şi maşini horticole

Prof.dr.ing.

Naghiu Livia

Baza energetică şi maşini horticole I (I H)

 

Baza energetică şi maşini horticole II (IH) 

 

Maşini şi utilaje pt. spaţii verzi  (III Peisag.)

Zi

ID

Zi

ID

 

0201010105

0215010105

0201010106

0215010106

0202030112

 Prof.  dr.

Naghiu Livia

6.

Geometrie descriptiva si

desen tehnic

Conf. dr. ing.

Stănilă Sorin

Geometrie descriptivă şi desen tehnic - I CEPA

 

0702010104

Stănilă Sorin

Geometrie descriptivă şi desen tehnic - I TPPA

 

0701010104

Geometrie descriptivă şi desen tehnic - I IPA

 

0703010104

Geometrie descriptivă şi desen tehnic I EMAIA

 

0126010104

Geometrie descr.si desen tehnic - I TPPA ID

 

0118010107

7.

Utilaje in

industria alimentara

Conf. dr. ing.

Sorin Stanila

Utilaje in industria  alimentara - II CEPA sem I

 

0702020104

Utilaje in ind. alimentara -  II TPPA sem I

 

0701020104

Utilaje in ind. alimentara - II CEPA sem II

 

0702020111

Utilaje in ind. alimentara - II TPPA sem II

 

0701020111

Utilaje in ind. alimentara -II TPPA sem I-ID

 

0118020107

Utilaje in ind.alimentara -II TPPA sem II-ID

 

0118020108

8.

Mecanică şi

rezistenţa materialelor

Conf. dr. ing.

Stănilă Sorin

Mecanică şi rez.materialelor –

I IPM sem II

 

0107010216

Mecanică şi rez.materialelor- I IPM  sem. II - ID

 

0123010216

Mecanica - I EMAIA sem I

 

0126010214

9.

Mecanica fluidelor şi hidrologie

Şef.lucr.dr.ing.

Molnar-Irimie Adrian

Mecanica fluidelor (I IPM)

Zi

ID

0107010214

0123010214

Molnar-Irimie Adrian

Mecanica fluidelor şi hidraulică (EMAIA)

 

0126020110

Hidrologie şi hidraulică (II IPM)

Zi

ID 

0107020102

0123020102

10

Organe de maşini

Şef lucr.dr.ing.

Molnar-Irimie Adrian

Organe de maşini (II EMAIA)

 

0126020106

11

Fenomene de transfer şi

operaţii unitare în industria alimentară

Şef lucr.dr.ing.

Muntean Mircea Valentin

Fenomene de transfer – I TPPA sem.II

Zi

ID

0701010114

0118010114

Muntean Mircea V.

Fenomene de transfer – I CEPA sem.II – zi

 

0702010114

Fenomene de transfer – I IPA sem.II – zi

 

0703010114

Operaţii unitare în ind.alim. I TPPA sem.I

                                                           

Operaţii unit. în ind.alim. I TPPA sem.II

                                                         -

Zi

ID

Zi

ID

0701020105

0118020109

0701020112

0118020110

Operaţii unitare în ind.alimentară I CEPA  sem.I

Operaţii unitare în ind.aliment. I CEPA sem. II

 

0702020105

0702020112

12

Aparate de măsură şi control

Şef lucr.dr.ing.

Muntean Mircea Valentin

Aparate de măsură şi control şi sisteme de măs. III CEPA

 

0702030217

13

Tehnologii şi instalaţii  de depoluare

Şef lucr.dr.ing.

Ranta Ovidiu

Tehnologii şi instalaţii de depoluare II IPM

Zi

ID

 

0107020103

0123020103

Ranta Ovidiu

 

14

Impactul maşinilor asupra mediului

Şef lucr.dr.ing.

Ranta Ovidiu

Impactul maşinilor asupra mediului –II IPM

Zi

ID

 

0107020105

0123020105

15

Maşini şi instalaţii utilizate în zootehnie , piscicultură şi

biotehnologii

Şef lucr.dr.

Bărbieru Victor

Exploatarea maş.şi instalaţiilor zoot. I (II Zoot.)

 

0301020101

Bărbieru Victor

Exploatarea MIZ II (II Zoot.)

 

0301020102

Maşini, utilaje şi inst. piscicole (II Pisc.)

 

0302020113

Instalaţii biotehnologice (II Biotehn.)

 

0304020112

Conducere tractoare (I Zoot.)

 

0301010218

Conducere tractoare (I Pisc.)

 

 

16

Biofizica

Şef lucr.ing.

David Adriana Paula

Biofizică – I TPPA sem.I

Biofizica – I TPPA sem. I 

Zi

ID

0701010107

0118010112

David Adriana Paula

Biofizica – I CEPA sem. I – zi

 

0702010107

Biofizica – I IPA sem. I – zi

 

0703010107

17

Conducere auto

Asist.ing.

Topan Călin

Conducere auto (III Agr.)

– sem. I

- sem. II

 

0101030317

0101030318

Topan Călin

Conducere auto (III H)    

- sem. I

- sem. II

 

0201030315

0201030316

Conducere auto (IV MV) 

- sem. I

  - sem. II

 

0401050318

0401050318’

Conducere auto (III Z)      - sem. I

                                       - sem. II

 

0301030318

0301030319

18

Agrotehnica

Prof. dr.

Rusu Teodor

Agrotehnica si herbologie, A-

A+M+EMAIA, anul II

 

0101020113

0102020113

0126020104

 Prof.  dr.

Rusu Teodor

Agrotehnica  şi herbologie, A-A, anul III

 

0101030105

Bogdan Ileana

Agrotehnică diferenţiată, A-AM, anul III

 

0102030103

Tehnică experimentala, A-

A+AM+EMAIA, anul II

 

0101020112

0102020112

0126020103

Pop Adrian Ioan

Economia mediului, A-IPM, anul III

 

0107030111

Rusu Teodor

Combaterea eroziunii, A-AM, anul III

 

0102030108

Pop Adrian

Matematică şi prelucrarea statistica a datelor -  A-TPPA + CEPA, anul I

 

0701010105+

0702010105

Bogdan Ileana

Restructurare agrara si politica rurala nationala I, A-Master DR, anul I

 

0110010102

Rusu Teodor

Amenajarea integrata a teritoriului I, A-Master DR, anul I

 

0110010105

Bogdan Ileana

Sisteme agricole durabile I, A-Master DR, anul I

 

0110010104

 Prof.dr. 

Duda Matei

Sisteme agricole durabile II, A-Master DR, anul I

 

0110010108

 

Reglementari si politici rurale europene, A-Master DR, anul I

 

0110010101

 

Calitatea mediului si a vietii, A-Master DR, anul I

 

0110010103

Morar Paula Ioana

Restructurare agrara si politica rurala naţională  II, A-Master DR, anul I

 

0110010107

Rusu Teodor

Tradiţii si turism rural, A-Master DR, anul I

 

0110010211

Morar Paula Ioana

Metodologii de elaborare si implementare proiecte I, A-Master DR, anul I

 

0110010106

 Prof.  dr.

Rusu Teodor

Metodologii de elaborare si implementare proiecte I, A-Master DR, anul I

 

0110010106

Rusu Teodor

Metodologii de elaborare si implementare proiecte II, A-Master DR, anul II

 

0110020101

Morar Paula Ioana

Amenajarea integrata a teritoriului II, A-Master DR, anul II

 

0110020102

Bogdan Ileana

 

 

Prof. Rotar

 Ioan

Resurse umane si consultanţă, A-Master DR, anul II

 

0110020103

 

Legislaţie comunitară privind zona montană –

Master: Managementul resurselor nat.şi agroturistice

 

0109010211

 

19

Agrochimie

Prof. dr. Marilena Mărghitaş

Agrochimie 1 - curs comun pentru anii de studii: II Agricultură; II Montanologie; II EMAIA;

 

0101020108

0102020108

0126020102

Rusu Mihai

Agrochimie 2 - curs comun pentru anii de studii: II Agricultură; II Montanologie; EMAIA

 

0101020109

0102020109

Chimia şi managementul nutrienţilor şi fertilizanţilor 1 – pentru anul de studiu II IPM

 

0107020107

Mărghitaş Marilena

Chimia şi managementul nutrienţilor şi fertilizanţilor 2 – pentru anul de studiu II IPM

 

0107020108

Cartarea agrochimică - pentru anul de studiu IV Agricultură

 

0101040112

Rusu Mihai

Prof.Rotar Ioan

Managementul fertilizării sistemelor agricole montane – Master: Managementul res.nat.şi agroturistice în zona mont.

 

0109010103

Mărghitaş Marilena

Prof.Roxana Vidican

Bilanţul energetic şi mineral al agroecosistemelor II

Master: Biologia Agroecosistemelor

 

0112020207

Prof. Morar Gavrilă

Tehnologii de pregătire şi aplicare a fertilizanţilor în agricultura organică – Master: Agricultura organică

 

0108010107

Rusu Mihai

20

Pedologie

Prof. Păcurar Ioan

Pedologie 1 Agricultură  I/sem 2

 

0101010109

Paulette Laura

Pedologie 2 Agricultură - II / sem 1

 

0101020101

Pedologie 1 Montanologie - I/sem 2

 

0102010109

Pedologie 2 Montanologie - II / sem 1

 

0102020101

Pedologie 1 EMAIA - I/sem 2

 

0126020101

Pedologie 2 EMAIA - II/sem 1

 

0126010107

Pedologie Biologie - II/sem 1

 

0104020109

Păcurar Ioan

Geologie, geomorfologie şi pedologie IPM I sem1

 

0107010106

Factori limitativi ai dezvoltării în zona rurală  Master Dezvoltare Rurală I sem 2

 

0110010209

Buta Mihai

Competitivitate şi diagnoză agricolă 

Master : Dezvoltare Rurală II sem 1

 

0110020104

Prof. Roxana Vidican

Metode neconvenţionale de refacere a fertilităţii solurilor – Master: Biologia agroecosistemelor I sem 2

 

0112010210

Păcurar Ioan

Evoluţia solurilor cultivate

Master: Biologia agroecosistemelor I sem 1

 

0112010102

21

Matematică

Conf. Pop Ioana

Matematică şi statistică (I A+M+IPM+Biol.)

 

0101010101

0102010101

0107101101

0126010108

Matei Florica

Informatică şi programare pe calculator

(I A+M+EMAIA+Biol.)

 

0101010110

0104010213

0126010108

Pop Ioana