Facultatea de Agricultură


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Concurs proiect cercetare

CONCURS de proiecte de cercetare ce va cuprinde una din următoarele direcţii principale:

   

   A)    elaborarea unei noi reţete de fertilizare

       B)    întocmirea schemelor de fertilizare pentru următoarele culturi agricole: grâu, orz, sfeclă de zahăr, cartof

 

 

Grupul ţintă: studenţi în ani terminali / masteranzi / doctoranzi / cadre didactice

 

 

Informații concurs           Condiții de eligibilitate        

Cerere depunere candidatură proiect USAMV

 

 

 

 

 

 

Formular proiect de cercetare           Comisia de evaluare a proiectului