Facultatea de Agricultură


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

ORAR

Anul universitar 2013-2014

Semestrul 2

 

Agricultură

An 1 ♦ An 2 An 3 An 4

 

Montanologie

An 1 ♦ An 2 An 3 ♦ An 4

 

Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară

 An 1 ♦ An 2 An 3 ♦ An 4

 

Biologie

An 1 ♦ An 2 An 3 

  

Ingineria şi protecţia mediului

 An 1 ♦ An 2 An 3 ♦ An 4

 

 

Notă: Cadrele didactice au afişat programul consultaţiilor la avizierul disciplinelor