Facultatea de Agricultură

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj Napoca

Domeniul de studii AGRONOMIE

PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ

PROGRAME DE STUDIU MASTER CU FRECVENȚĂ (ACREDITATE)

Programul de studii licență
AGRICULTURĂ
Programul de studii masterale
AGRICULTURĂ ORGANICĂ
Programul de studii licență
EXPLOATAREA MAȘINILOR ȘI INSTALAȚIILOR PENTRU AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIA ALIMENTARĂ
Programul de studii masterale
MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE ȘI AGROTURISTICE DIN ZONA MONTANĂ
Programul de studii licență
MONTANOLOGIE
Programul de studiu masterale
DEZVOLTARE RURALĂ
Programul de studii masterale
PROTECȚIA PLANTELOR
Programul de studii masterale 
AGRICULTURĂ SCHIMBĂRI CLIMATICE ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ 

Domeniul de studii BIOLOGIE

Programul de studii licență
BIOLOGIE
Programul de studii masterale
BIOLOGIA AGROECOSISTEMELOR

Domeniul de studii INGINERIA MEDIULUI

Programul de studii licență
INGINERIA MEDIULUI
Programul de studii masterale 
PROTECȚIA SISTEMELOR NATURALE ȘI ANTROPICE