Protecţia mediului

Departamentul III - Protecţia mediului şi a plantelor

Componenţa Consiliului Departamentului

Personalul Departamentului II - Cultura plantelor

Cadre didactice

Personal didactic auxiliar